Vaikuttavuus

Pääomasijoittajat kasvun rakentajina

 

Tesi tarjoaa yrityksille pääomasijoitusten kautta kasvuvauhtia ja riskinottokykyä kansainvälisille markkinoille. Työpaikkoja syntyy, kun yritykset kasvavat ja kansainvälistyvät.

Kasvu syntyy globaalista asenteesta. Tuomme kansainvälisen kumppaniverkostomme kautta yrityksille rahaa sekä erityisen arvokasta osaamista.

Kasvu edellyttää myös toimivaa ja vastuullista pääomasijoitusmarkkinaa. Tuomme osaamista ja kokemusta kasvuyritysten käyttöön sijoittamalla kyvykkäisiin rahastotiimeihin sekä kehittämällä suoria sijoituskohteitamme hallitustyöskentelyn kautta.


Kasvu

Tarjoamme yrityksille pääomasijoitusten kautta kasvuvauhtia ja riskinottokykyä. Vuonna 2017 Tesin salkkuyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 5 317 (3 905) miljoonaa euroa, vienti 1 785 (998) miljoonaa euroa ja ne työllistivät Suomessa 28 955 (23 684) henkilöä. Salkkuyrityksemme ovat pistesijoilla vientitilastoissa tuoden Suomen viidenneksi suurimman ulkomaisen liikevaihdon!
 

Kansainvälistyminen

Tesi kanavoi suomalaisiin yrityksiin rahaa ja osaamista kansainvälistymisen polttoaineeksi sijoittamalla kasvuyrityksiin yhdessä muiden sijoittajien kanssa. Kansainvälisillä rahastosijoituksilla tuomme kansainvälisiä sijoittajia lähemmäksi suomalaisia yrityksiä. Suorissa sijoituksissa olemme kansainvälisille kanssasijoittajille paikallinen kumppani Suomessa. Kansainväliset kanssasijoittajamme ovat sijoittaneet suomalaisiin kasvuyrityksiin yhteensä 195 miljoonaa euroa vuosina 2015-2017.

Molemmissa tapauksissa suomalainen yritys hyötyy kansainvälisten sijoittajien tuodessa yrityksiin rahan lisäksi arvokasta osaamista ja avatessa ovia kansainvälisille markkinoille.    

Osaava omistaminen

Kasvu edellyttää toimivaa pääomasijoitusmarkkinaa. Sijoitamme suomalaisiin ja kansainvälisiin pääomasijoitusrahastoihin, jotka etsivät sijoituskohteita Suomesta. Näin yrityksille on tarjolla osaavaa pääomaa rahastotiimeiltä, jotka ovat jo aiemmin osoittaneet kykynsä yritysten kasvattamisessa globaalisti. Toimimme rahastoissa ankkurisijoittajana, sparraamme uusia tiimejä, tuomme kansainvälistä pääomaa ja osaamista markkinaan ja edistämme vastuullista sijoittamista.

Suorissa sijoituksissa olemme omistaja, emme vain sijoittaja. Kehitämme kohdeyrityksiä pääasiassa hallitustyöskentelyn kautta. Tuomme hallituksiin omien asiantuntijoidemme lisäksi myös ulkopuolisia toimialaosaajia.

Lue lisää Tesin vaikuttavuuskatsauksesta 2017.