Advisory Board

Yhteiskuntasuhteiden edistäjät

Tesin hallituksen nimeämä Advisory Board toimii neuvoa-antavana elimenä ja edistää yhtiön yhteiskuntasuhteita. Advisory Board edustaa keskeisiä sidosryhmiä ja kokoontuu neljä kertaa vuodessa.

Jäsenet: 

Juha Rantanen, Hallituksen puheenjohtaja, Gasum Oy
Markku Eestilä, Kansanedustaja, Kokoomus
Marika af Enehjelm, Johtaja, Minimax Viking Group
Sauli Hievanen, Elinkeinopoliittinen asiantuntija, SAK ry
Ari Korhonen, Enkelisijoittaja
Veli-Matti Mattila, Pääekonomisti, Finanssiala ry
Pirita Mikkanen, Hallituksen puheenjohtaja, Lifa Air Oy
Arto Pirttilahti, Kansanedustaja, Keskusta
Ville Skinnari, Kansanedustaja, SDP
Pekka Soini, Pääjohtaja, Tekes
Tommi Toivola, Rahoitusasiantuntija, EK
Kaj Turunen, Kansanedustaja, Sininen eduskuntaryhmä