Vuosikertomus 2014

Sijoitukset rahastoihin

Kehitämme pääomasijoitusmarkkinaa

Merkittävä osa Teollisuussijoituksen rahoituksesta kasvuyrityksille kanavoituu pääomasijoitusrahastojen kautta. Rahastosijoitusten keskeisenä tavoitteena on edistää rahastojen kohdeyritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Rahastosijoitukset katalysoivat kotimaisten ja kansainvälisten rahastojen kiinnostusta pääomasijoituksiin Suomessa. Teollisuussijoituksen sijoitusverkoston kautta kanavoitui ennätysmäärä ulkomaista riskipääomaa suomalaisiin yrityksiin vuonna 2014.

Teollisuussijoitus teki uusia sitoumuksia rahastoihin 42,3 milj. eurolla. Rahastosijoituksilla edistettiin kotimaisten pääomasijoitusrahastomarkkinoiden toimivuutta osallistumalla uusien yksityisten rahastojen perustamiseen sekä käynnistämällä Kasvurahastojen Rahasto II Ky:n toiminta. KRR II antoi kaksi sijoitussitoumusta, Sentica Buyout IV -rahastoon ja Verso Fund II -rahastoon.

Rahastosijoitukset ja sijoitussitoumukset vuonna 2014
Teollisuussijoitus
Rahasto Sitoumus (milj. euroa)
Armada Mezzanine Fund IV Ky 5,0
Balderton Capital V, L.P. 6,8
DN Capital - Global Venture Capital III LP 3,0
Inventure Fund II Ky 5,0
Northzone VII L.P. 7,5
Sponsor Fund IV Ky 10,0
Verso Fund II Ky 5,0
Yhteensä 42,3
KRR II
Rahasto Sitoumus (milj. euroa)
Sentica Buyout IV Ky 10,0
Verso Fund II Ky 15,0
Yhteensä 25,0

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus