Vuosikertomus 2013

Rahastosijoitukset

Tiivis vuorovaikutus kasvattaa tietoisuutta vastuullisesta sijoittamisesta

Rahastosijoituksissa sijoitetaan rahastoon, jota hallinnoi ulkopuolinen hallinnointiyhtiö ja jossa on Teollisuussijoituksen lisäksi useita sijoittajia. Sijoituspäätöstä tehtäessä otetaan kantaa hallinnointiyhtiön lähestymistapaan vastuullisessa sijoitustoiminnassa sekä yritysvastuuasioissa. Mahdolliset vaikuttamistarpeet huomioidaan jo sijoituksentekovaiheessa. Hallinnointiyhtiön sijoitustoiminnan lisäksi tutustutaan myös sen oman yritystoiminnan vastuullisuuteen. Vastuullisen sijoittamisen periaatteet ovat mukana sopimusdokumentaatiossa.

Teollisuussijoitus pitää säännöllisesti yhteyttä salkussaan oleviin rahastoihin ja ylläpitää keskustelua vastuullisesta sijoittamisesta. Yhteydenpidon kautta saadaan hyvä käsitys hallinnoijan vastuullisen sijoittamisen tasosta, kuva rahaston salkussa mahdollisesti olevista haasteellisista sijoituksista sekä voidaan tukea mahdollisissa kehityskohteissa. Keskustelemalla varmistetaan myös, että hallinnointiyhtiö on tietoinen Teollisuussijoituksen vastuullisen sijoittamisen politiikasta ja että se pyrkii toimimaan sen mukaisesti. Hallinnoijan yritysvastuu- ja vastuullisen sijoittamisen politiikan kehittymistä seurataan rahaston toimikauden aikana, ja aktiivinen vuorovaikutus lisää molempien osapuolten tietämystä.

Aktiivista yhteydenpitoa

Vuonna 2013 Teollisuussijoitus on ylläpitänyt vastuulliseen sijoittamiseen liittyvää keskustelua hallinnointiyhtiöiden kanssa. Jatkuvan vuorovaikutuksen kautta on kannustettu vastuullisen sijoittamisen periaatteiden edistämiseen käytännön toimissa. 

Teollisuussijoituksen vuonna 2013 toteuttama kysely sijoituskohderahastojen hallinnointiyhtiöille vahvisti, että vastuullisen sijoittamisen tietoisuus ja kehittäminen on yhtiöissä hyvällä tasolla ja että valtaosalla yhtiöistä on julkilausuttuja periaatteita ja käytäntöjä vastuulliseen sijoittamiseen ja yritysvastuuseen liittyen. Teollisuussijoitus ei tässä vaiheessa edellytä rahastoilta raportointia yritysvastuuasioista. Tulevina vuosina pohditaan, millaiseen raportointiin on tarvetta.

 Yritysvastuukäytännöt ja -näkymät hallinnointiyhtiöissä (vastaajia 17)

Case: Intera Partners

Intera on suomalainen pääomasijoittaja, joka etsii sijoituskohteikseen hyvän kasvupotentiaalin omaavia suomalaisia ja pohjoismaalaisia yrityksiä, joiden liikevaihto on 10-100 miljoonaa euroa. Tyypillisiä sijoitustilanteita ovat johdon yritysostot (MBO/MBI), perheyritysten omistusjärjestelyt, erilaiset toimialajärjestelyt sekä yksityistämiset. Intera hallinnoi kahta rahastoa, joiden pääomien yhteismäärä on 325 miljoonaa euroa.

Teollisuussijoitus sijoitti Intera Fund I -rahastoon vuonna 2007.

Pitkäaikaisena sijoittajana Interan ensisijainen tehtävä on pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sijoittamalla sekä kehittämällä niitä aktiivisesti maksimoida arvon kehitys sijoittajilleen. Pitkä sijoitushorisontti tarkoittaa, että arvon kehitys perustuu salkkuyhtiöiden kestävään arvonluontiin, jonka edellytys on vastuullinen liiketoiminta. Laatimansa vastuullisuusvision ja -toimintamallin kautta Intera edistää vastuullisuutta sijoitustoiminnasaan. Interalla on enemmistöomistajana hyvät vaikutusmahdollisuudet salkkuyhtiöidensä liiketoiminnan vastuullisuuteen. Intera asettaa etusijalle sen, että yrityksen ydinprosessit ovat kestävällä ja vastuullisella pohjalla, sillä sitä kautta voi syntyä myös kestävää kilpailuetua.

Case: Sentica Partners

Sentica on riippumaton kotimainen pääomasijoittaja, joka keskittyy keskisuurten ja pienten kotimaisten yritysten omistamiseen sekä aktiiviseen kehittämiseen. Sentica Partners hallinnoi neljää rahastoa, joiden sijoitussitoumukset ovat lähes 300 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä Sentica on enemmistöomistajana 15 suomalaisyrityksessä eri toimialoilta. Kiinnostuksen kohteina ovat erityisesti IT-palvelut, kuluttajatuotteet sekä valmistava teollisuus.

Teollisuussijoitus sijoitti Sentica Buyout IV -rahastoon vuonna 2013.

Sentica Partnersille vastuullisuus on tärkeässä roolissa. Kansainvälisillä markkinoilla vastuullisuus on tärkeä kilpailutekijä, ja tänä päivänä on jo selvää, että vastuulliset yhtiöt tuottavat parhaiten. Yksi Sentican sijoituskohteista on Kotipizza, josta yhtiö osti enemmistöosuuden vuoden 2011 lopulla. Sentican omistajuuden aikana Kotipizzassa on toteutettu laaja vastuullisuusohjelma, johon kuuluu muun muassa läpinäkyvyys raaka-aineketjussa. Kotipizzan raaka-aineet on tuotettu kestävästi ja ne on hankittu suoraan tuottajilta. 

 

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus