Vuosikertomus 2013

Vastuullisuus

Teollisuussijoitus uskoo vastuullisen sijoittamisen myönteiseen taloudelliseen vaikutukseen

Teollisuussijoitus edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin ja kansainvälisesti verkottuen suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. Yritystoiminnan toimintaedellytysten ja kasvun edesauttaminen pysyvästi ja kestävästi toteutuu parhaiten, kun yritysvastuuasiat huomioidaan niin yhtiön omassa kuin sijoituskohteiden toiminnassa. Tämä tarkoittaa ympäristöllisten, sosiaalisten sekä talouteen ja hallintoon liittyvien asioiden huomioimista kaikilla toiminnan tasoilla.

Teollisuussijoituksen toiminnasta säädetään lailla. Toiminnan on oltava pitkällä aikavälillä liiketaloudellisesti kannattavaa. Teollisuussijoituksen toimintaa ohjaavat muun muassa:

  • vuosittain vahvistettava sijoituspolitiikka,
  • yhtiön riskienhallintapolitiikka,
  • puolueettomuusohje,
  • sisäpiiriohje,
  • ohje yrityskaupan ilmoitusvelvollisuudesta ja
  • vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

Teollisuussijoitus on Suomen pääomasijoitusyhdistyksen (FCVA) ja eurooppalaisen pääomasijoitusalan kattojärjestön (EVCA) jäsen ja noudattaa toiminnassaan niiden jäseniltään edellyttämiä eettisiä ja hyvään hallintotapaan liittyviä säännöksiä.

Teollisuussijoitus on Finsif – Finland's Sustainable Investment Forum ry:n jäsen. Finsif ry on suomalaisten sijoittajien perustama yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää vastuullista sijoittamista. Vastuullisessa sijoittamisessa on keskeistä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat sijoituspäätöksiä tehtäessä sekä varainhoidossa. 

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus