Vuosikertomus 2013

Elinkeinorakenteiden uudistuminen

Yrityksille ja toimialoille vauhtia uuteen kasvuun

Elinkeinorakenteiden uudistuminen ja tuottavuuden kasvu ohjaavat Teollisuussijoituksen sijoitusten suuntaamista. Suoraa sijoitustoimintaa suunnataan sijoitusohjelmien kautta sekä sijoitustoiminnan painopistealueiden avulla. Painopistealueiksi valituilla toimialoilla on joko erityistä kansantaloudellista merkitystä tai ne ovat muista syistä kasvavia sijoitustoiminnan alueita, joihin sijoituksia halutaan erityisesti kohdistaa.

Teollisuussijoituksella on tällä hetkellä käynnissä kaivosklusterin sijoitusohjelma sekä painopistealueina cleantech, palvelut, biotalous ja meriteollisuuden klusteriyritykset. Vuonna 2013 Teollisuussijoitus teki aktiivisesti sijoituksia cleantech- ja palvelualoilla sekä kartoitti sijoitusmahdollisuuksia biotaloudesta ja meriteollisuuden klusteriyrityksistä. Uusia kaivosklusterin hankkeita ei toteutettu vuonna 2013, johtuen raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen epäsuotuisasta kehityksestä.

Cleantech

  • Cleantech-yritykset ovat olleet Teollisuussijoituksen sijoitusfokuksessa jo usean vuoden ajan. Kaiken kaikkiaan Teollisuussijoitus on tehnyt cleantech-sijoituksia 26 yritykseen yhteensä 50 milj. eurolla. Myös useat Teollisuussijoituksen salkussa olevat venture capital -rahastot ovat tehneet cleantech-sijoituksia.
  • Vuonna 2013 Teollisuussijoitus teki suoria cleantech-sijoituksia 6 yritykseen yhteensä 5,5 milj. eurolla.
  • Vuonna 2011 Teollisuussijoitus ja KRR antoivat 10 miljoonan euron sijoitussitoumukset Power Fund III -rahastoon, joka on erikoistunut cleantech-sijoituksiin. Teollisuussijoituksella on jo kolmen rahastosukupolven ajan jatkunut yhteistyö cleantech-painoitteisten Power Fund -rahastojen kanssa.


Kaivosklusterin sijoitusohjelma

  • Teollisuussijoitus on tehnyt sijoituksia kaivosklusterin yrityksiin kymmenen vuoden ajan. Sijoituksia on tehty yhteensä yhdeksään yhtiöön yli 40 miljoonalla eurolla. Neljästä sijoituksesta on irtauduttu.  Tuotannon on aloittanut viisi yhtiötä.
  • Teollisuussijoitus on ollut mukana liki kahden miljardin euron kaivosinvestoinneissa ja satojen työpaikkojen luomisessa Suomeen. Kaivoshankkeet vaikuttavat laajasti alueensa talouskasvuun, elinkeinorakenteeseen ja työllisyyteen.
  • Teollisuussijoitus sijoittaa kaivoshankkeisiin aikaisessa kehitysvaiheessa. Kannattavuusselvityksen rahoittaminen on korkean riskin sijoitustoimintaa, jota ilman kaivosta ei synny. Varsinaisen kaivostoiminnan käynnistyessä tarvittavat pääomat ovat mittavia, ja silloin pyritään irtautumaan sijoituksista rahoitusvastuun siirtyessä suuremmille sijoittajille tai julkisille pääomamarkkinoille.
  • Teollisuussijoitus on ollut viemässä kaivosyhtiöitä pörssipääoman lähteille, ja erityisesti pörssit Ruotsissa, Australiassa ja Kanadassa ovat tarjonneet rahoitusta Suomessa toimiville kaivosyhtiöille. Näissä maissa on osaamista ja kiinnostusta kaivossijoituksiin ja tämän takia enemmän tarjontaa kaivosrahoitukselle. Teollisuussijoitus on ollut listaamassa Sotkamo Silver AB:n ja Endomines AB:n Tukholman pörssiin sekä myöhemmin rinnakkaislistauksella  Helsingin pörssiin kotimaisen omistajuuden lisäämiseksi.

 

 

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus