Vuosikertomus 2013

Riskipääoman katalysointi

Lähes yhdeksänkertainen vipuvaikutus muuhun pääomaan


Teollisuussijoituksen sijoitukset toteutetaan aina yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa siten, että enintään puolet sijoituksesta tulee julkisilta sijoittajilta. Muun pääoman katalysointiin liittyvänä mittarina käytetään ns. vipuvaikutuskerrointa, joka ilmaisee kerätyt euromääräiset kokonaispääomat suhteessa Teollisuussijoituksen osuuteen. Vuosina 2011–2013 Teollisuussijoituksen sijoitukset katalysoivat kokonaistasolla lähes yhdeksänkertaiset kokonaispääomat sijoituskohteisiin verrattuna Teollisuussijoituksen panoksiin.

Teollisuussijoituksen Suomen markkinoihin kohdistuvien sijoitusten vipuvaikutus ja ulkomaiset pääomat (2011-2013)
Sijoitusluokka Teollisuussijoituksen osuus,
€ milj. (A)
Rahaston /rahoituskierroksen kokonaiskoko, € milj. (B)* Vipuvaikutuskerroin
= B/A*
Ulkomaisen pääoman osuus,
€ milj.
Rahastot 71 998 14,0x 208
Suorat 106 532 5,0x 126
Yhteensä 178 1530 8,6x 334
* Suorien sijoitusten vipuvaikutuslaskennassa on huomioitu vain ne instrumentit, joissa Teollisuussijoitus on ollut mukana (oma pääoma ja juniori-lainat)

Sijoitukset pääomasijoitusrahastoihin

Teollisuussijoituksen ja suomalaisten työeläkeyhtiöiden perustama Kasvurahastojen Rahasto (KRR) on erinomainen esimerkki riskirahoituksen katalysointivaikutuksesta. KRR I:n kokonaiskoko on 135 milj. euroa, josta Teollisuussijoituksen osuus on 54 milj. euroa. KRR I:n kohderahastojen kokonaispääomat olivat vuoden 2013 lopussa 805 milj. euroa eli noin 15-kertaiset suhteessa Teollisuussijoituksen tekemään 54 milj. euron KRR I- sijoitukseen. KRR I:n kohderahastojen pääomasta noin 225 milj. euroa on kerätty ulkomaisilta tahoilta.

KRR I sijoitti sijoituskautensa 2009-2013 aikana 11 suomalaiseen pääomasijoitusrahastoon.

Teollisuussijoituksen ja KRR:n vipuvaikutus suhteessa KRR:n kohderahastojen kokonaispääomiin

Vastaavasti kokonaistasolla vuosina 2008–2013 Teollisuussijoitus ja KRR ovat antaneet yhteensä 285 miljoonan euron sijoitussitoumukset kotimaisiin pääomasijoitusrahastoihin, joiden kokonaispääomat ovat noin 1,7 miljardia euroa.

Loppuvuodesta 2013 Teollisuussijoitus perusti yhdessä neljän kotimaisen työeläkeyhtiön kanssa KRR II:n, jonka toimintamalli on vastaava kuin KRR I:llä. KRR II:n koko on 130 milj. euroa Teollisuussijoituksen osuuden ollessa 60 milj. euroa.

Suorat sijoitukset

Vuosien 2011-2013 aikana Teollisuussijoitus on tehnyt suoria sijoituksia noin 106 milj. eurolla Suomessa toimiviin kasvuyrityksiin, joista 21 kappaletta oli ensisijoituksia. Teollisuussijoituksen myötävaikutuksella näihin kohdeyhtiöihin kanavoitui kokonaisuudessaan noin viisinkertainen määrä pääomaa suhteessa Teollisuussijoituksen osuuteen.

Teollisuussijoituksen v. 2011-2013 Suomen markkinoihin kohdistuneiden suorien sijoitusten vipuvaikutus ja ulkomaiset pääomat

Vipuvaikutuslaskennassa on huomioitu vain ne instrumentit, joissa Teollisuussijoitus on ollut mukana (oma pääoma ja juniori-lainat)

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus