Vuosikertomus 2013

Pääomasijoitusmarkkinan kehittäminen

Monipuolisuutta ja syvyyttä pääomasijoitusmarkkinaan

Teollisuussijoitus kehittää suomalaista pääomasijoitusmarkkinaa. Tämä ilmenee uusien pääomasijoitusrahastojen ja hallinnointiyhtiöiden syntymisenä sekä uusien toimintatapojen käyttöönottona. 

Ankkurisijoittaja

Teollisuussijoitus ja Kasvurahastojen Rahasto (KRR) ovat usein ankkurisijoittajan asemassa uusia suomalaisia pääomasijoitusrahastoja perustettaessa ja siten vaikuttamassa ratkaisevasti uusien rahastojen syntymiseen. Toimialan kehittymisen kannalta on välttämätöntä, että uusia hallinnointiyhtiöitä perustetaan alalta poistuvien tilalle sekä alkuvaiheen sijoittamisesta myöhempään vaiheeseen siirtyvien tilalle.

Vuosina 2011 ja 2012 Teollisuussijoitus ja KRR olivat aktiivisesti vaikuttamassa kahden uuden pääomasijoitusalan toimijan (Vision+ ja Lifeline Ventures) syntymiseen. Vuonna 2013 Teollisuussijoitus ja KRR sijoittivat Inventure II -rahastoon.

Vastuullinen sijoittaminen

Teollisuussijoitus on toiminut aktiivisesti vastuullisen sijoittamisen jalkauttamisessa suomalaiseen pääomasijoitusmarkkinaan. Vastuullisessa sijoittamisessa sijoittaja ottaa taloudellisen näkökohtien lisäksi huomioon ympäristölliset, sosiaaliset ja hyvään hallintotapaan liittyvät asiat. Teollisuussijoitus noudattaa vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja edellyttää samaa sijoituskohteiltaan.

Kansainvälinen yhteistyö

Teollisuussijoitus osallistuu aktiivisesti vuonna 2011 perustetun valtiollisten rahastosijoittajien verkoston, European Venture Fund Investors Network:in, toimintaan. Verkosto järjestää työpajoja ajankohtaisista aiheista sekä mahdollistaa yhteisen alustan vuoropuhelulle niin Euroopan komission kuin Euroopan pääomasijoitusyhdistyksen kanssa. Teollisuussijoituksen Jouni Hakala toimii verkoston puheenjohtajana.

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus