Vuosikertomus 2013

Kasvu, liikevaihto ja työpaikat

510 kohdeyritystä ja 50 000 työpaikkaa

Pääomasijoitustoiminnan keskeisimpiä tavoitteita ovat kohdeyritysten kannattava kasvu ja siihen perustuva arvonnousu. Kasvun mittareista liikevaihto on tärkein, sillä yritysten arvonmääritys perustuu pitkälti liikevaihtoon ja sen tuottamaan liikevoittoon. Liikevaihdon kasvu on myös vaikuttavuuden kannalta tärkeä, sillä monet yhteiskunnalliset vaikutukset kasvavat yritysten liikevaihdon myötä: vientitulot, verokertymä, työpaikat ja talouden rakenteiden uudistuminen.

Teollisuussijoitus toteutti keväällä 2013 arvion sijoitustoimintansa vaikuttavuudesta. Arvio tehtiin kohdeyhtiöiden viimeisimpien saatavilla olleiden tilinpäätöstietojen perusteella. 

Teollisuussijoituksella oli vuoden 2012 lopussa suoraan ja rahastojen kautta yhteensä 510 kohdeyritystä. Vuodesta 2011 vuoteen 2012 Teollisuussijoituksen kohdeyritysten työntekijöiden määrä oli kasvanut noin nelinkertaisesti ja liikevaihto lähes kaksinkertaisesti koko yrityskantaan nähden.

  • Teollisuussijoituksen suomalaisten kohdeyritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli vuoden 2012 lopussa 8,5 miljardia euroa. Kasvua edellisvuodesta oli 9 %.
  • Suomalaiset kohdeyritykset työllistivät vuoden 2012 lopussa noin 50 000 henkilöä. Työpaikkojen määrä lisääntyi 6 % edellisvuodesta.

Tilastokeskus: suomalaisten osakeyhtiöiden työpaikkojen lukumäärä kasvoi vuonna 2011 keskimäärin noin 1,4 % edellisvuodesta / suomalaisten osakeyhtiöiden liikevaihto kasvoi vuonna 2011 keskimäärin noin 5,4 % edellisvuodesta.

 

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus