Vuosikertomus 2013

Kansainvälistä pääomaa Suomeen

Sijoittajilta osaamista ja verkostoja kansainvälisen kasvun vauhdittamiseksi

Teollisuussijoitus edistää sijoitustoiminnallaan kansainvälisiä pääomasijoituksia Suomeen. Kansainvälisillä rahastosijoituksilla Teollisuussijoitus pyrkii saamaan ulkomaisia rahastoja aktiivisiksi sijoittajiksi suomalaisiin kasvuyrityksiin. Suorissa sijoituksissa Teollisuussijoitus pyrkii löytämään sijoittajakumppaneiksi kansainvälisiä pääomasijoittajia.

Rahoituksen lisäksi kasvuyritykset saavat kansainvälisiltä sijoittajilta arvokasta osaamista ja verkostoja kansainvälisen kasvun vauhdittamiseksi.

Rahastosijoitukset

Teollisuussijoitus on tehnyt sijoitussitoumuksia yhteensä 179 miljoonalla eurolla 20 ulkomaiseen pääomasijoitusrahastoon, joiden pääomat ovat yhteensä 9,7 miljardia euroa. Sijoitukset jakautuvat tasaisesti aikaisen vaiheen, kasvu- ja yritysjärjestelyrahastoihin. Nämä rahastot ovat vuoden 2013 loppuun mennessä kutsuneet Teollisuussijoitukselta yhteensä 127 milj. euroa ja vastaavasti sijoittaneet 34 eri suomalaiseen kohdeyhtiöön yhteensä noin 123 milj. euroa.

Teollisuussijoitus on edistänyt aktiivisesti EU:n rahoituksen kanavoitumista Suomen pääomasijoitusmarkkinoille. Pääasiallisena kanavana on ollut Euroopan Investointirahaston EIF:n kanssa yhdessä toteutetut rahastosijoitukset. Kaiken kaikkiaan EIF on sijoittanut 437 milj. euroa hallinnoimistaan varoista Teollisuussijoituksen Suomessa toimiviin kohderahastoihin.

Suorat sijoitukset

Vuosina 2011–2013 Teollisuussijoitus toteutti yhteensä 22 suorien sijoitusten rahoituskierrosta, joissa oli kansainvälinen sijoittajakumppani mukana. Yhteensä näillä kierroksilla kerättiin 217 milj. euroa, josta 126 milj. euroa tuli ulkomaisilta sijoittajilta.


Team Finland

Team Finland -verkosto edistää Suomen asiaa maailmalla: Suomen taloudellisia ulkosuhteita, suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa. Team Finland tuo yhteen näiden alojen keskeiset toimijat kotimaassa ja ulkomailla.

Teollisuussijoitus osallistuu aktiivisesti Team Finlandin kehitystyöhön ja pyrkii omalta osaltaan edistämään pääomasijoitustoimialan kansainvälistymistä ja ulkomaisten sijoittajien kiinnostuksen lisäämistä Suomeen. Vuonna 2013 Teollisuussijoitus oli yhteistyökumppanina kasvuyritystapahtuma Slushissa osana Team Finlandia. Slushiin osallistui suuri joukko eturivin kansainvälisiä pääomasijoittajia.

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus