Vuosikertomus 2013

Vaikuttavuus

Sijoitamme kasvuun

Teollisuussijoitus edistää pääomasijoittamisen keinoin ja kansainvälisesti verkottuen suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. Teollisuussijoitus myötävaikuttaa rahastosijoituksilla suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan kehittymiseen ja kansainvälistymiseen. Suoralla sijoitustoiminnalla vauhditetaan kilpailukyvyn kasvattamista lupaavilla toimialoilla.

Pääomasijoittajat ovat merkittävässä kansantaloudellisessa roolissa kasvuyritysten rahoittajana ja liiketoiminnan kehittäjänä tuoden kasvuyrityksille riskirahoituksen lisäksi arvokasta osaamista sekä tärkeitä kontaktiverkostoja. Teollisuussijoituksen tavoitteena on taloudellisen tuloksellisuuden rinnalla yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tuottaminen. Vaikuttavuus toteutuu sijoitustoiminnan välillisinä vaikutuksina yhteiskuntaan ja talouteen, kuten yritysten kasvuna, uusina ja säilytettyinä työpaikkoina sekä talouden rakenteiden uudistumisena.

 

 

 

 

 

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus