Vuosikertomus 2013
Vastuut
KONSERNI EMOYHTIÖ
2013 2012 2013 2012
LEASINGVASTUUT
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 80 428 103 764 80 428 103 764
Myöhemmin maksettavat 46 132 62 221 46 132 62 221
Yhteensä 126 560 165 984 126 560 165 984
VUOKRAVASTUUT
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 420 930 415 143 420 930 415 143
Myöhemmin maksettavat 1 297 869 1 695 167 1 297 869 1 695 167
Yhteensä 1 718 799 2 110 310 1 718 799 2 110 310
JÄLJELLÄ OLEVAT SIJOITUSSITOUMUKSET
Rahastot 269 655 170 215 499 611 273 265 660 219 637 497
Kohdeyritykset 399 997 1 976 068 399 997 1 976 068
Yhteensä 270 055 167 217 475 679 273 665 657 221 613 565

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus