Vuosikertomus 2013
Oma pääoma
KONSERNI EMOYHTIÖ
Sidottu oma pääoma 2013 2012 2013 2012
Osakepääoma 1.1. 253 992 200 203 992 200 253 992 200 203 992 200
Osakepääoman korotus 0 50 000 000 0 50 000 000
Osakepääoma 31.12. 253 992 200 253 992 200 253 992 200 253 992 200
Ylikurssirahasto 1.1. 215 855 459 215 855 459 215 855 459 215 855 459
Ylikurssirahasto 31.12. 215 855 459 215 855 459 215 855 459 215 855 459
Sidottu oma pääoma yhteensä 469 847 659 469 847 659 469 847 659 469 847 659
Vapaa oma pääoma
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 97 515 548 90 186 715 105 303 300 99 483 038
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 97 515 548 90 186 715 105 303 300 99 483 038
Tilikauden voitto / tappio -7 640 106 7 328 833 -11 331 027 5 820 262
Vapaa oma pääoma yhteensä 89 875 442 97 515 548 93 972 273 105 303 300
Oma pääoma yhteensä 559 723 101 567 363 207 563 819 932 575 150 959
Laskelma emoyhtiön jakokelpoisesta omasta pääomasta 31.12.
Voitto edellisiltä tilikausilta 105 303 300 99 483 038
Tilikauden voitto -11 331 027 5 820 262
Yhteensä 93 972 273 105 303 300

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus