Vuosikertomus 2013
Rahoitusarvopaperit
EMOYHTIÖ JA KONSERNI 2013 2013 2012 2012
Kirjanpitoarvo Markkina-arvo Kirjanpitoarvo Markkina-arvo
Osakerahasto-osuudet 40 867 425 45 523 801 42 662 452 44 223 898
Korkorahasto-osuudet 134 026 341 140 736 486 131 313 628 139 571 067
Suorat korkosijoitukset 11 881 676 11 927 442 24 881 565 25 241 539
Yhteensä 186 775 442 198 187 729 198 857 645 209 036 504
Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alhaisempaan markkina-arvoon.

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus