Vuosikertomus 2013
Siirtosaamisten ja siirtovelkojen olennaiset erät
Siirtosaamisten olennaiset erät KONSERNI KONSERNI EMOYHTIÖ EMOYHTIÖ
2013 2012 2013 2012
Korkosaamiset pääomasijoituksista 890 616 1 172 162 888 815 1 007 121
Muut saamiset pääomasijoituksista 850 409 454 253 526 172 454 253
Saamiset rahoitusarvopapereista 30 657 70 757 30 657 70 757
Muut 159 975 134 052 159 975 134 052
Yhteensä 1 931 657 1 831 224 1 605 619 1 666 183
Siirtovelkojen olennaiset erät
Henkilöstökuluihin liittyvät jaksotukset 1 021 873 1 236 528 1 021 873 1 236 528
Muut 2 540 8 757 2 540 8 757
Yhteensä 1 024 413 1 245 286 1 024 413 1 245 286

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus