Vuosikertomus 2013
Saamiset ja velat saman konsernin yrityksiltä / yrityksille
EMOYHTIÖ 2013 2012
Lyhytaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä 17 137 17 451
Lyhytaikaiset velat saman konsernin yrityksille 2 000 2 000

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus