Vuosikertomus 2013
Sijoitukset
Osakkeiden, osuuksien ja muiden sijoitusten arvojen muutokset
Konserni
Osakkeet Osuudet rahastoissa Saamiset Yhteensä
Hankintameno 1.1.2013 141 550 281 300 773 109 34 440 213 476 763 603
Lisäykset 22 863 750 43 926 637 16 193 939 82 984 325
Vähennykset -19 816 842 -39 678 481 -7 016 833 -66 512 157
Siirrot erien välillä 2 880 370 0 -2 880 370 0
Hankintameno 31.12.2013 147 477 598 305 021 264 40 736 948 493 235 771
Kertyneet arvonalennukset 1.1.2013 -47 090 275 -61 785 965 -5 228 465 -114 104 705
Lisäykset -18 438 811 -11 918 775 -3 960 959 -34 318 544
Vähennykset 18 251 570 3 228 992 1 386 258 22 866 820
Siirrot erien välillä -150 000 0 150 000 0
Kertyneet arvonalennukset 31.12.2013 -47 427 516 -70 475 747 -7 653 166 -125 556 428
Kirjanpitoarvo 31.12.2013 100 050 083 234 545 517 33 083 783 367 679 343
Konsernin sijoitusten käypä arvo oli 418,9 milj. euroa 31.12.2013 (411,6 milj. euroa 31.12.2012).
Emoyhtiö
Osakkeet Osuudet rahastoissa Saamiset Yhteensä
Hankintameno 1.1.2013 114 357 438 351 211 869 31 435 859 497 005 165
Lisäykset 22 472 081 44 454 033 15 943 939 82 870 053
Vähennykset -14 575 599 -40 194 829 -6 064 707 -60 835 134
Siirrot erien välillä 2 580 370 0 -2 580 370 0
Hankintameno 31.12.2013 124 834 291 355 471 073 38 734 721 519 040 085
Kertyneet arvonalennukset 1.1.2013 -30 697 009 -91 700 412 -3 964 046 -126 361 467
Lisäykset -15 627 536 -18 512 661 -3 813 959 -37 954 156
Vähennykset 13 351 007 3 228 992 455 839 17 035 838
Siirrot erien välillä 0 0 0 0
Kertyneet arvonalennukset 31.12.2013 -32 973 539 -106 984 081 -7 322 166 -147 279 785
Kirjanpitoarvo 31.12.2013 91 860 752 248 486 992 31 412 555 371 760 299
Emoyhtiön osuudet rahastoissa sisältää emoyhtiön sijoitukset Start Fund I Ky:öön
Emoyhtiön sijoitusten käypä arvo oli 419,3 milj. euroa 31.12.2013 (411,8 milj. euroa 31.12.2012)
Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä
Yhtiö Kotipaikka Toimiala Emoyhtiö omistusosuus % Emoyhtiö kirjanpitoarvo Emoyhtiö sijoitussitoumus*
Start Fund I Ky Helsinki Sijoitustoiminta 100% 13 941 474 54 060 300
Start Fund Management Oy Helsinki Sijoitustoiminta 100% 9 144
Tesi Fund Management Oy Helsinki Sijoitustoiminta 100% 10 000
Tesi Industrial Management Oy Helsinki Sijoitustoiminta 100% 9 298 540
YHTEENSÄ 23 259 158 54 060 300
Sijoitussitoumus sisältää Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitukset Start Fund I Ky:öön hankintahintaan 50.449.811 euroa sekä jäljellä olevan sijoitussitoumuksen 3.610.489 euroa.
Muut sijoitukset
Osuudet kommandiittiyhtiöissä
Yhtiö Kotipaikka Emoyhtiö omistusosuus % Emoyhtiö kirjanpitoarvo Emoyhtiö sijoitussitoumus* Yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukainen
tulos
Yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukainen
oma pääoma
Yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukainen
pvm
Aboa Venture II Ky Turku 14,0 42 491 510 292 -2 192 729 114 31.12.12
Aboa Venture III Ky Turku 30,8 326 846 985 676 -1 281 094 1 012 557 31.12.12
Armada Mezzanine Fund II Ky Helsinki 11,5 1 772 898 2 984 311 -5 978 843 11 225 340 31.12.12
Armada Mezzanine Fund III Ky Helsinki 11,4 3 621 358 5 485 522 976 824 41 924 806 31.12.12
CapMan Buyout IX Fund A L.P. Guernsey 3,4 7 704 523 9 932 279 -6 987 799 235 109 114 31.12.12
CapMan Buyout VIII Fund A L.P. Guernsey 2,8 4 018 813 6 397 220 -2 754 740 248 181 532 31.12.12
CapMan Buyout X Fund B Ky Helsinki 18,6 380 000 10 000 000 **
CapMan Equity VII A L.P. Guernsey 6,4 1 730 711 2 754 498 9 880 379 50 900 624 31.12.12
CapMan Life Science IV Fund L.P. Guernsey 18,5 5 065 458 8 378 019 -358 101 36 792 259 31.12.12
Capman Mezzanine V Fund FCP-SIF Luxemburg 15,8 3 462 565 14 346 822 2 530 317 29 338 952 31.12.12
CapMan Public Market Fund FCP-SIF Luxemburg 7,2 6 189 901 8 948 484 2 390 106 110 534 090 31.12.12
CapMan Technology Fund 2007 L.P. Guernsey 10,3 2 315 657 4 455 995 -713 727 41 630 209 31.12.12
Conor Technology Fund I Ky Espoo 40,0 7 166 689 7 631 377 -350 718 11 849 277 31.12.12
Conor Technology Fund II Ky Espoo 20,0 3 298 434 9 379 688 -1 288 606 7 008 419 31.12.12
Creandum II LP Guernsey 10,4 3 390 445 4 315 843 40 485 146 92 242 388 31.12.12
Creandum III LP Guernsey 5,6 1 313 340 7 500 000 -2 384 454 3 263 112 31.12.12
DFJ Esprit Capital III LP Yhdistynyt kuningaskunta 12,5 8 098 207 9 703 065 1 330 000 49 225 000 31.12.12
EQT V (No. 1) Limited Partnership Guernsey 0,2 2 764 158 3 319 398 1 153 940 000 2 843 805 000 31.12.12
Eqvitec Technology Mezzanine Fund I A Ky Helsinki 42,3 998 328 481 1 856 138 133 175 31.12.12
Eqvitec Teknologiarahasto I Ky Helsinki 18,3 449 199 1 416 975 -254 794 2 610 018 31.12.12
Fenno Rahasto Ky Helsinki 7,9 23 179 47 049 -3 032 514 317 31.12.12
Finnmezzanine Rahasto III A Ky Helsinki 9,9 1 369 660 1 448 539 -369 543 18 659 186 31.12.12
Finnventure Rahasto IV Ky Helsinki 5,7 37 418 80 635 -3 447 233 704 31.12.12
Finnventure Rahasto V ET Ky Helsinki 49,5 7 492 9 681 290 417 491 725 258 31.12.12
FSN Capital IV L.P. Jersey 1,8 1 473 829 10 178 527 **
GrowHow Rahasto I Ky Kuopio 21,4 0 358 313 1 395 158 4 285 504 31.12.12
Helmet SME Ventures II Ky Helsinki 33,1 0 1 516 657 298 328 193 694 31.12.12
Holtron Capital Fund II Ky Helsinki 29,5 76 176 1 502 521 869 210 -598 949 31.12.12
Industri Kapital 2000 Limited Partnership VII Jersey 5,7 760 423 760 423 1 280 400 25 867 858 30.09.12
Intera Fund I Ky Helsinki 8,0 5 447 280 7 409 176 16 183 853 86 597 618 31.12.12
Inveni Life Sciences Fund I Ky Helsinki 33,7 9 180 351 9 995 307 -3 505 345 18 159 235 31.12.12
Inveni Secondaries Fund II Follow On Ky Helsinki 10,2 363 254 1 188 055 -4 809 116 3 019 869 31.12.12
Inveni Secondaries Fund II Ky Helsinki 5,0 228 268 2 042 932 -8 878 218 9 442 260 31.12.12
Inveni Secondaries Fund III Ky Helsinki 12,1 161 309 9 035 626 134 722 3 391 138 31.12.12
Inventure Fund II Ky Helsinki 6,0 0 3 000 000 **
Inventure Fund Ky Helsinki 24,2 6 081 377 9 564 423 -1 657 522 16 353 024 31.12.12
Jokilaaksojen Rahasto I Ky Raahe 34,2 220 903 889 468 4 552 478 919 31.12.12
K III Denmark K/S Tanska 22,7 6 849 748 10 000 000 -5 467 017 21 686 000 31.12.12
Kasvurahastojen Rahasto II Ky Helsinki 46,2 0 60 000 000 **
Kasvurahastojen Rahasto Ky Helsinki 40,0 18 392 872 53 426 400 -2 669 147 32 697 063 31.12.12
Life Sciences Partners III B.V. Alankomaat 13,8 3 240 256 3 473 834 -107 908 43 245 988 31.12.12
Life Sciences Partners IV B.V. Alankomaat 21,8 6 131 087 10 000 000 -1 431 546 19 434 791 31.12.12
Lifeline Ventures Fund I Ky Helsinki 10,4 976 645 3 000 000 -409 080 4 965 807 31.12.12
Litorina IV L.P. Jersey 3,7 5 224 377 10 513 467 -593 933 105 518 781 31.12.12
MB Equity Fund II Ky Helsinki 10,0 3 184 75 802 12 051 89 178 31.12.12
MB Equity Fund III Ky Helsinki 8,6 12 922 1 237 062 1 438 182 62 108 623 31.12.12
MB Equity Fund IV Ky Helsinki 3,9 1 727 822 8 804 703 -2 269 734 57 520 562 31.12.12
MB Equity Fund Ky Helsinki 17,4 224 224 -705 9 358 31.12.12
MB Mezzanine Fund II Ky Helsinki 5,0 25 25 -465 7 731 31.12.12
Merlin Biosciences Fund III L.P. Yhdistynyt kuningaskunta 8,6 47 341 7 515 159 -37 465 000 6 364 000 31.12.12
Midinvest Fund I Ky Jyväskylä 31,4 0 77 302 856 999 1 584 412 31.12.12
Midinvest Fund II Ky Jyväskylä 25,6 1 894 839 3 825 564 8 831 583 8 199 763 31.12.12
Midinvest Fund PH I Ky Lahti 25,0 83 306 2 000 000 -534 691 497 514 31.12.12
Midinvest Fund YPY I Ky Mänttä -Vilppula 33,3 40 879 899 665 -131 958 394 897 31.12.12
NEXIT Infocom 2000 Fund LP Guernsey 6,1 181 258 2 062 967 -70 066 3 208 582 31.12.12
Nexit Infocom II L.P. Guernsey 17,6 8 838 487 15 000 000 -2 031 731 40 978 447 31.12.12
Northzone VI L.P. Jersey 5,8 4 462 573 6 564 087 -3 045 272 94 589 508 31.12.12
Norvestor VI L.P. Guernsey 3,7 5 802 646 13 633 557 -8 913 396 76 482 629 31.12.12
Open Ocean Fund Three Ky Espoo 11,2 1 470 503 5 000 000 -1 196 251 4 019 319 31.12.12
Polaris PE III K/S Tanska 2,8 4 945 993 8 693 039 -9 396 324 139 606 129 31.12.12
Power Fund I Ky Vaasa 29,6 1 519 052 1 575 636 -968 456 8 449 323 31.12.12
Power Fund II Ky Vaasa 23,9 9 732 029 14 945 635 -555 187 41 377 461 31.12.12
Power Fund III Ky Vaasa 13,0 1 712 073 10 027 407 -2 013 031 2 290 528 31.12.12
Procuritas Capital Investors III 'B' L.P. Guernsey 6,7 214 254 509 674 -2 346 005 3 137 797 31.12.12
Profita Fund III Ky Helsinki 27,6 4 170 300 10 420 039 -1 091 744 21 888 230 31.12.12
Promotion Equity I (A) Ky Helsinki 23,5 1 022 078 1 561 813 1 522 980 6 628 172 31.12.12
Seedcap II Ky Espoo 24,8 470 773 1 496 299 -76 034 1 388 602 31.12.12
Seedcap Ky Espoo 37,4 1 985 540 3 956 489 -915 816 2 369 577 31.12.12
Sentica Buyout III Ky Helsinki 13,0 10 735 809 14 186 557 -4 598 415 76 857 099 31.12.12
Sentica Buyout IV Ky Helsinki 8,7 133 347 10 000 000 -1 532 853 -13 479 31.12.13
Sentica Kasvurahasto II Ky Helsinki 23,7 2 732 019 6 168 149 -66 504 17 091 890 31.12.12
Sentica Terveysteknologia I Ky Helsinki 33,3 501 852 2 267 588 -90 570 2 411 029 31.12.12
Sponsor Fund II Ky Helsinki 9,3 193 745 1 434 561 27 902 319 6 489 998 31.12.12
Sponsor Fund III Ky Helsinki 5,7 5 345 141 9 945 442 -2 273 919 54 352 735 31.12.12
Sunstone Technology Ventures II K/S Tanska 7,5 4 378 512 5 300 336 325 232 74 862 521 31.12.12
Suomi Välirahoitusrahasto I Ky Helsinki 44,2 2 938 032 4 702 275 674 263 8 030 556 31.12.12
Tamseed Ky Tampere 23,3 232 560 1 949 545 -1 173 172 1 067 710 31.12.12
Teknoventure Rahasto II Ky Oulu 36,5 1 758 044 2 052 090 119 332 5 670 102 31.12.12
Teknoventure Rahasto III Ky Oulu 46,8 3 450 054 4 823 688 113 857 10 808 782 31.12.12
Vaaka Partners Buyout Fund II Ky Helsinki 6,7 937 976 10 000 000 -851 792 -5 647 31.12.12
Vaaka Partners Buyout I Ky Helsinki 19,7 5 899 219 7 878 526 4 578 29 473 717 31.12.12
Wedeco Fund III Ky Kb Vaasa 35,1 112 505 357 289 37 080 1 751 494 31.12.12
Wedeco Fund IV Ky Vaasa 45,3 3 360 292 4 346 544 -74 974 1 969 941 31.12.12
Wedeco Seed Fund Ky Kb Vaasa 25,3 74 345 431 933 11 988 293 633 31.12.12
Verdane Capital VII K/S Tanska 7,2 8 840 543 10 668 860 11 044 914 118 968 857 31.12.12
Verdane Capital VIII K/S Tanska 5,2 834 616 6 792 029 **
Verdane NVP II SPV K/S Tanska 8,5 1 153 551 8 610 391 -19 931 000 44 213 000 30.09.12
VisionPlus Fund I Ky Helsinki 9,9 1 236 657 4 991 455 -631 088 3 842 363 31.12.12
YHTEENSÄ 234 545 517 574 675 992
* Sijoitussitoumus sisältää Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitukset hankintahintaan ja jäljellä olevat sijoitussitoumukset.
** Uusi pääomasijoitusrahasto / vahvistetut tilinpäätöstiedot eivät saatavilla tilinpäätöksen laadintahetkellä
Sijoitukset Start Fund I Ky:öön on esitetty osuuksissa saman konsernin yrityksissä.
Muut sijoitukset
Muut osakkeet ja saamiset
Yhtiö Kotipaikka Toimiala Konserni
omistus-
osuus %
Konserni
osakkeet
kirjanpitoarvo
Konserni
pääomalainat
ja muut lainat
kirjanpitoarvo
Konserni
sijoitukset
yhteensä
kirjanpitoarvo
Yhtiön viimeksi vahvistetun
tilinpäätöksen mukainen
tulos
Yhtiön viimeksi vahvistetun
tilinpäätöksen mukainen
oma pääoma
Yhtiön viimeksi vahvistetun
tilinpäätöksen mukainen
pvm
3 Step IT Group Oy Helsinki Liiketoiminta- ja teollisuuspalvelut 7,1 % 4 707 093 4 707 093 5 396 077 24 996 550 31.12.12
Aker Arctic Technology Oy Helsinki Liiketoiminta- ja teollisuuspalvelut 66,4 % 9 444 736 9 444 736 186 653 9 620 862 31.12.12
Altona Mining Limited West Perth, Australia Energia ja ympäristö 2,0 % 1 097 785 1 097 785 15 121 022 73 214 311 30.06.2013
Artul Holding Oy Helsinki Kiinteistö 12,1 % 41 953 41 953 0 355 240 31.12.12
Beneq Oy Vantaa Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 12,8 % 1 208 085 989 587 2 197 671 -6 377 141 9 489 856 31.12.12
Componenta Oyj Helsinki Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 9,1 % 4 346 659 2 666 000 7 012 659 -24 000 000 83 400 000 31.12.12
Conformiq Inc. Saratoga, USA Tietokoneet ja kuluttajaelektroniikka 14,1 % 1 050 000 1 050 000 -1 227 930 -656 794 31.12.12
Conor SPV I Ky Espoo Tietokoneet ja kuluttajaelektroniikka 52,1 % 56 074 56 074 -1 158 454 -1 800 972 31.12.11
Coronaria Hoitoketju Oy Oulu Life sciences 7,0 % 1 799 870 200 000 1 999 870 1 072 865 3 250 407 31.12.12
Detapo Oy (Pohjolan Design-Talo) Helsinki Rakennusteollisuus 15,8 % 3 951 061 1 306 938 5 258 000 3 162 289 27 114 903 31.12.12
Endomines AB Tukholma, Ruotsi Energia ja ympäristö 7,3 % 2 891 530 2 891 530 2 202 517 15 812 165 31.12.12
Enevo Oy Helsinki Energia ja ympäristö 15,1 % 1 000 000 1 000 000 -158 635 44 007 30.04.12
Eniram Oy Helsinki Tietokoneet ja kuluttajaelektroniikka 9,5 % 1 337 669 1 337 669 216 723 1 014 671 31.12.12
Finnprotein Oy Uusikaupunki Kemikaalit ja materiaalit 22,0 % 2 902 035 11 889 680 14 791 715 -2 393 876 28 794 552 31.12.12
Glaston Oyj Abp Helsinki Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 8,6 % 6 640 548 6 640 548 -22 421 000 30 925 000 31.12.12
Halikko Group Oy Oulu Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 15,1 % 0 0 0 -10 042 429 -24 379 241 30.06.12
Holiday Club Resorts Oy Helsinki Kulutuspalvelut 12,0 % 4 411 244 4 411 244 4 953 404 54 445 432 31.12.13
Incap Furniture Oy Oulu Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 17,2 % 0 0 -337 971 -630 457 31.12.12
Incap Oyj Helsinki Tietokoneet ja kuluttajaelektroniikka 2,0 % 240 406 240 406 -4 930 000 -3 008 000 31.12.12
IonPhasE Oy Tampere Kemikaalit ja materiaalit 13,1 % 999 139 325 442 1 324 581 -2 583 122 318 544 31.12.12
Keliber Oy Kaustinen Energia ja ympäristö 15,6 % 995 715 995 715 -610 965 2 910 458 31.12.12
Lamor Corporation Ab Porvoo Energia ja ympäristö 10,1 % 4 145 542 4 145 542 2 037 905 16 015 890 31.12.12
Machinery Group Oy Helsinki Liiketoiminta- ja teollisuuspalvelut 0 0 -3 043 713 3 825 435 31.12.12
Mendor Oy Helsinki Life sciences 12,8 % 1 726 936 1 726 936 -5 257 582 169 306 31.12.12
MetGen Oy Turku Kemikaalit ja materiaalit 16,4 % 799 988 799 988 -297 002 552 049 31.12.12
M-Files Oy Tampere Tietokoneet ja kuluttajaelektroniikka 11,0 % 3 000 000 3 000 000 -230 925 567 805 31.12.12
Mitron Group Oy Ltd Forssa Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 16,4 % 1 499 853 1 499 853 450 978 5 692 057 31.12.12
Multi Touch Oy Helsinki Tietokoneet ja kuluttajaelektroniikka 14,2 % 2 031 477 2 031 477 -692 309 1 070 268 31.12.12
Nexstim Oy Helsinki Life sciences 5,1 % 0 0 -2 698 963 304 808 31.12.12
Nordic Mining ASA Oslo, Norja Energia ja ympäristö 3,0 % 1 053 157 1 053 157 -4 964 277 5 024 161 31.12.12
Nordic Tank Oy Oulu Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 21,5 % 0 306 000 306 000 -2 000 000 -2 582 000 31.12.12
P2S Media Group Oy (Scoopshot) Helsinki Liiketoiminta- ja teollisuuspalvelut 10,0 % 400 003 400 003 -1 326 000 576 000 31.12.12
Panostaja Oyj Tampere Liiketoiminta- ja teollisuuspalvelut 5 750 000 5 750 000 -5 520 000 49 077 000 31.10.13
Pesmel Oy Kauhajoki Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 3,5 % 0 0 0 -1 846 735 3 158 819 30.06.12
Polar Spring Oy Asikkala Kulutustuotteet ja vähittäismyynti 10,6 % 250 000 250 000 -207 948 1 830 233 31.12.12
Rightware Oy Espoo Tietokoneet ja kuluttajaelektroniikka 12,2 % 1 499 995 1 499 995 -2 704 569 -1 277 217 31.12.12
Silecs International Pte. Ltd. Singapore Tietokoneet ja kuluttajaelektroniikka 15,6 % 708 809 148 353 857 161 -3 771 000 -2 761 000 31.12.12
SkySQL Corporation Ab Espoo Tietokoneet ja kuluttajaelektroniikka 6,4 % 2 348 224 2 348 224 -2 618 871 2 298 887 30.09.12
Sotkamo Silver Ab Tukholma, Ruotsi Energia ja ympäristö 14,2 % 2 169 769 2 169 769 -686 114 13 235 123 31.12.12
Staffpoint Holding Oy Helsinki Liiketoiminta- ja teollisuuspalvelut 20,6 % 4 770 000 4 770 000 -200 298 25 436 082 31.12.12
Suominen Oyj Helsinki Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 9,0 % 9 995 659 9 995 659 -11 872 000 96 258 000 31.12.12
Talenom Group Oy Helsinki Liiketoiminta- ja teollisuuspalvelut 16,5 % 495 000 5 100 556 5 595 556 -380 915 2 620 922 31.08.13
ThermiSol Oy Sastamala Rakennusteollisuus 20,0 % 0 2 730 000 2 730 000 -5 124 231 1 191 701 31.12.12
Ursviken Group Oy Helsinki Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 24,6 % 2 045 091 2 045 091 1 263 000 6 868 000 31.12.12
Valmet Automotive Oy Uusikaupunki Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 17,0 % 3 026 700 3 026 700 -6 310 000 32 170 000 31.12.12
Visedo Oy Lappeenranta Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 10,3 % 900 000 900 000 -1 181 300 2 921 311 31.12.12
YHTEENSÄ 91 987 804 31 412 555 123 400 359
* Uusi yhtiö / vahvistetut tilinpäätöstiedot eivät saatavilla tilinpäätöksen laadintahetkellä
Yhtiöiden toimialat on esitetty Euroopan pääomasijoitusyhdistyksen EVCA:n toimialaluokituksen mukaisesti.
Kirjanpitoarvon kohdalle merkitty 0 tarkoittaa, että sijoitus on arvostettu nollaksi.
Muut sijoitukset
Muut osakkeet ja saamiset (Start Fund I Ky)
Yhtiö Kotipaikka Toimiala Konserni
omistus-
osuus %
Konserni
osakkeet
kirjanpitoarvo
Konserni
pääomalainat
ja muut lainat
kirjanpitoarvo
Konserni
sijoitukset
yhteensä
kirjanpitoarvo
Yhtiön viimeksi vahvistetun
tilinpäätöksen mukainen
tulos
Yhtiön viimeksi vahvistetun
tilinpäätöksen mukainen
oma pääoma
Yhtiön viimeksi vahvistetun
tilinpäätöksen mukainen
pvm
Aidon Oy Jyväskylä Energia ja ympäristö 16,6 % 1 485 094 1 485 094 -278 887 5 281 010 31.12.12
ASAN Security Technologies Oy Espoo Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 25,7 % 326 562 326 562 16 117 165 121 31.12.12
Axel Technologies Oy Turku Tietoliikennetekniikka 9,6 % 0 0 -802 975 -1 697 493 31.12.12
Bearing Drive Oy Vaasa Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 12,3 % 0 0 0 -123 601 -135 244 31.12.10
Bookit Oy Helsinki Tietoliikennetekniikka 3,8 % 159 887 159 887 31 145 997 361 31.12.12
Cavitar Oy Tampere Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 25,1 % 0 71 000 71 000 -554 808 -526 107 31.12.12
Chat Republic Games Oy Helsinki Kulutuspalvelut 16,7 % 0 0 0 -118 777 -935 500 31.12.12
Chip-Man Technologies Ltd Tampere Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 4,6 % 0 277 050 277 050 -426 061 -2 719 185 31.12.12
Coöperatie Greenvironment U.A. Amsterdam, NL Rahoituspalvelut 8,7 % 0 0 -568 748 -1 757 093 31.12.10
Ecolane Finland Oy Espoo Liiketoiminta- ja teollisuuspalvelut 2,7 % 101 600 101 600 4 482 197 5 422 016 31.12.12
Ekahau, Inc Saratoga, USA Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 3,7 % 0 0 5 003 873 7 530 734 31.12.12
EpiCrystals Oy Tampere Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 19,7 % 0 250 000 250 000 -2 652 722 6 132 715 31.12.12
Genestia Group Oy Turku Liiketoiminta- ja teollisuuspalvelut 9,9 % 0 42 000 42 000 -15 109 1 379 31.12.12
Kenno Tech Oy Espoo Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 5,5 % 0 0 0 -7 923 -322 192 31.12.12
Laurantis Pharma Oy Turku Life Sciences 0,7 % 89 915 89 915 -2 470 154 4 595 496 31.12.12
Market Media Oy Helsinki Tietoliikennetekniikka 10,0 % 49 965 49 965 82 567 242 010 31.12.12
nLight Photonics Corporation Vancouver, USA Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 1,1 % 510 000 510 000 -1 166 666 22 627 407 31.12.12
Nordic Koivu Oy Tohmajärvi Kuluttajatuotteet ja vähittäismyynti 15,8 % 28 350 37 428 65 778 80 482 115 805 31.12.12
Optomed Oy Oulu Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 15,6 % 893 485 893 485 -1 342 173 43 506 31.12.12
Plusdial Oy Helsinki Tietoliikennetekniikka 4,1 % 53 400 53 400 384 924 561 594 31.12.12
The Switch Engineering Oy Vaasa Energia ja ympäristö 10,3 % 2 748 548 993 750 3 742 298 -6 556 000 14 134 000 31.12.12
Ubipart Oy Helsinki Tietoliikennetekniikka 13,0 % 200 049 200 049 -354 970 246 841 31.12.12
Vaadin Oy Turku Liiketoiminta- ja teollisuuspalvelut 15,8 % 304 376 304 376 2 892 1 086 644 31.12.12
Virtual Air Guitar Company Oy Espoo Kulutuspalvelut 3,4 % 0 0 0 -365 494 18 570 31.12.12
WOT Services Oy Helsinki Kulutuspalvelut 23,8 % 1 111 007 1 111 007 -1 150 881 862 795 31.12.12
YHTEENSÄ 8 062 239 1 671 228 9 733 466
Yhtiöiden toimialat on esitetty Euroopan pääomasijoitusyhdistyksen EVCA:n toimialaluokituksen mukaisesti.
Kirjanpitoarvon kohdalle merkitty 0 tarkoittaa, että sijoitus on arvostettu nollaksi.

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus