Vuosikertomus 2013
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
KONSERNI KONSERNI EMOYHTIÖ EMOYHTIÖ
2013 2012 2013 2012
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Hankintameno 1.1. 751 101 352 501 751 101 352 501
Lisäykset 20 282 407 125 20 282 407 125
Vähennykset 0 -8 524 0 -8 524
Kertyneet poistot -387 653 -293 388 -387 653 -293 388
Tilikauden poistot -97 143 -94 265 -97 143 -94 265
KIRJANPITOARVO 31.12. 286 587 363 448 286 587 363 448
KONEET JA KALUSTO
Hankintameno 1.1. 698 270 455 674 698 270 455 674
Lisäykset 629 242 596 629 242 596
Vähennykset - - - -
Kertyneet poistot -482 067 -409 999 -482 067 -409 999
Tilikauden poistot -54 208 -72 068 -54 208 -72 068
KIRJANPITOARVO 31.12. 162 624 216 203 162 624 216 203

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus