Vuosikertomus 2013
Konsernin tuloslaskelma
1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012
Liiketoiminnan muut tuotot 928 564,01 1 734 935,91
Henkilöstökulut -3 475 815,51 -3 389 391,87
Poistot -151 351,28 -166 332,77
Liiketoiminnan muut kulut -7 691 783,30 -2 326 953,47
Liiketappio -10 390 386,08 -4 147 742,20
Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot 31 805 284,81 24 101 284,46
Rahoituskulut -861 629,90 -1 420 194,79
Arvonalentumiset pysyvien ja vaihtuvien vastaavien sijoituksista -28 193 374,53 -11 204 514,32
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 2 750 280,38 11 476 575,35
Voitto / tappio ennen satunnaisia eriä -7 640 105,70 7 328 833,15
Voitto / tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -7 640 105,70 7 328 833,15
Tilikauden voitto/tappio -7 640 105,70 7 328 833,15

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus