Vuosikertomus 2013

Uutta kasvua rakentamassa

Kansainvälisen toiminnan vahvistaminen on tärkeää pääomasijoitusmarkkinoiden kehittymisen kannalta

Suomen elinkeinorakenne on voimakkaassa murroksessa. Kilpailukykyä parantamalla sekä kasvuun ja uuteen liiketoimintaan panostamalla voimme säilyttää ja luoda työpaikkoja. Vuoden 2013 aikana oli paljon hyviä merkkejä uuden kasvun viriämisestä. Yrittämisen kulttuuri on vahvassa nosteessa. Kasvuyrittäjyys ja siihen liittyvä riskinotto saa kannustusta.

Teollisuussijoituksella oli aktiivinen pääomasijoitusvuosi. Sekä rahastomarkkinoilla että suorien kasvuyrityssijoitusten osalta hankevirta oli hyvä. Uusia sijoitussitoumuksia annettiin tilivuoden aikana 130 milj. eurolla, sisältäen 60 milj. euron sitoumuksen Kasvurahastojen Rahasto II:een. Sijoitusten ja sijoitussitoumusten kokonaissumma nousi 793 milj. euroon.

Hallitus päätti kehysriihessä merkittävästä 30 milj. euron vuosittaisesta lisäpanostuksesta pk-yritysten riskirahoitukseen Teollisuussijoituksen kautta. Syksyn aikana Teollisuussijoitus valmisteli Kasvurahastojen Rahasto II :n perustamista, ja heti vuoden vaihteen jälkeen rahasto syntyi 130 milj. euron suuruisena. Kun otamme huomioon muut kohderahastoihin mukaan tulevat sijoittajat, rahastojen kokonaispääomien arvioidaan nousevan lähivuosina jopa miljardiin euroon.

Vuoden 2013 aikana menestyksekkäiden irtautumisten määrä pääomasijoitusmarkkinoilla kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna yritysjärjestelysijoituksissa. Venture capital -segmentissä onnistuneet irtautumiset olivat edelleen harvassa. Teollisuussijoituksen uusien sijoitusten maksut olivat tilivuoden aikana 83 miljoonaa euroa ja markkinoilta palautuva pääoma 64 miljoonaa euroa. Suorien sijoitusten korkean riskin hankkeissa realisoitui riskejä ja arvonalennuksia. Tilivuoden tulos oli 7,6 milj. euroa tappiollinen.

Vuodenvaihteessa toteutettiin lakimuutos, jonka myötä Teollisuussijoituksen toiminta laajenee siten, että yhtiö voi toteuttaa ja hallinnoida teollisuuspoliittisin perustein tehtäviä sijoituksia ja osakehankintoja. Silloin kun kyseessä olisivat kokoluokassa suuremmat yksittäiset sijoitukset, ne tulisi lähtökohtaisesti pääomittaa erikseen. Teollisuussijoituksen pääomasijoitustoiminta jatkuu entisellään, ja sen volyymi tulee turvata.

Työ- ja elinkeinoministeriön tammikuussa 2014 julkistama Teollisuussijoituksen kansainvälinen arviointi sisältää suosituksia toiminnan kehittämiseksi. Uskon, että suositus kansainvälisen toiminnan vahvistamiseksi on hyvin merkittävä pääomasijoitusmarkkinoiden kehittymisen kannalta. Arvioinnissa Teollisuussijoituksen toimintaa kiitettiin ammattimaiseksi ja toiminnan todettiin olevan kustannustehokasta kansainvälisestikin arvioiden. Tästä suuri kiitos kuuluu yhtiön henkilökunnan laadukkaalle ja pitkäjänteiselle työlle.

Juha Marjosola

Toimitusjohtaja

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus