Vuosikertomus 2013

Hallinto

Johtoryhmä

Teollisuussijoituksen johtoryhmä toteuttaa yhtiön strategiaa ja valmistelee sijoituspäätösesitykset yhtiön hallitukselle. Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja ja eri toimintojen vetäjät.

Johtoryhmän jäseninä vuonna 2013 toimivat Juha Marjosola (Toimitusjohtaja), Jouni Hakala (Johtaja, uudet sijoitusmahdollisuudet ja viestintä), Jussi Hattula (Johtaja, kasvusijoitukset), Marko Häikiö (Talousjohtaja), Antti Kummu (Johtaja, yritysjärjestelyt), Anne Riekki (Johtaja, rahastosijoitukset).

Juha Marjosola

Jouni Hakala

Jussi Hattula

Marko Häikiö

Antti Kummu

Anne Riekki

 

Hallitus

Teollisuussijoituksen hallitus tekee kaikki yhtiön sijoituspäätökset. Hallitus koostuu hallituksen puheenjohtajasta sekä vähintään neljästä ja enintään seitsemästä muusta hallituksen jäsenestä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtajan, sekä nimittää yhtiön toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja raportoi yhtiön toiminnasta hallitukselle säännöllisesti.

Hallituksen valiokunnat:

  • Tarkastusvaliokunnan tehtäviä ovat ensisijaisesti yhtiön taloudellista raportointia ja valvontaa sekä tilintarkastusta koskevien asioiden valmistelu.
  • Palkitsemisvaliokunnan tehtäviä ovat yhtiön johtoon kuuluvien henkilöiden palkitsemisasioiden sekä yhtiön palkitsemisjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelu.

Hallituksen jäseninä vuonna 2013 toimivat Jukka Alho (hallituksen pj.), Urpo Hautala (Finanssineuvos, valtiovarainministeriö), Sari Lounasmeri (Toimitusjohtaja, Pörssisäätiö), Inka Mero (Perustaja, KoppiCatch Oy), Leena Mörttinen (Johtaja, EK), Tuomo Rönkkö (Konsernijohtaja, Maintpartner Oy, Teollisuussijoituksen hallituksessa 13.1.2014 asti).

Jukka Alho

Urpo Hautala

Sari Lounasmeri

Inka Mero

Leena Mörttinen

Mika Niemelä

Tuomo Rönkkö

 
 

Sijoitusneuvosto

Teollisuussijoituksen hallituksen nimeämä sijoitusneuvosto toimii neuvoa-antavana elimenä ja edistää yhtiön yhteiskuntasuhteita. Sijoitusneuvoston jäsenet edustavat yhtiön keskeisiä sidosryhmiä.

Sijoitusneuvoston jäseninä vuonna 2013 olivat Antti Tanskanen (sijoitusneuvoston pj.), Matti Bergendahl (Toimitusjohtaja, Mehiläinen Oy), Kaija Erjanti (Johtaja, Finanssialan keskusliitto), Mika Kari (Kansanedustaja, SDP), Ari Korhonen (enkelisijoittaja), Olli Koski (Pääekonomisti, SAK), Lasse Männistö (Kansanedustaja, Kokoomus), Arto Pirttilahti (Kansanedustaja, Keskusta), Pekka Soini (Pääjohtaja, Tekes), Tommi Toivola (Johtaja, EK), Kaj Turunen (Kansanedustaja, Perussuomalaiset).

Antti Tanskanen

Matti Bergendahl

Kaija Erjanti

Mika Kari

Ari Korhonen

Olli Koski

Lasse Männistö

Arto Pirttilahti

Pekka Soini

Tommi Toivola

Kaj Turunen

 

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus