Vuosikertomus 2013

Teollisuussijoitus lyhyesti

Sijoitamme kasvuun 

Teollisuussijoitus on valtion omistama pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin suomalaisten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Teollisuussijoitus sijoittaa yrityksiin suoraan ja pääomasijoitusrahastojen kautta: yritysten nopeaan kasvuun, kansainvälistymiseen, yrityksistä versoviin uusiin liiketoimintahankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala-, yritys- ja omistusjärjestelyihin.

Teollisuussijoitus tuo innovaatiojärjestelmän palveluiden ja muun rahoitustarjonnan rinnalle markkinaehtoisen pääomasijoitusmuotoisen rahoituksen. Teollisuussijoitus sijoittaa yhdessä kotimaisten ja ulkomaisten sijoittajien kanssa ja lisää näin riskinottokykyä sekä rahoituksen, osaamisen ja verkostojen tarjontaa.

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus