Vuosikertomus 2013

Suorat sijoitukset

Vauhtia uuteen kasvuun

Teollisuussijoitus edistää suorilla sijoituksilla suomalaisten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Tuottonäkymän ohella Teollisuussijoitus arvioi myös hankkeen merkittävyyttä Suomen kansantaloudelle, teknologiselle osaamiselle ja työpaikkojen luomiselle. Suorat sijoitukset painottuvat lupaavimpiin korkean arvonlisän yrityksiin ja yritysjärjestelyihin.

Vuonna 2013 Teollisuussijoitus teki suoria sijoituksia 37 milj. eurolla. Sijoituksista ensisijoituksia kahdeksaan yhtiöön oli 23,7 milj. euroa ja jatkosijoituksia 10 kohdeyhtiöön 13,1 milj. euroa. Teollisuussijoitus irtautui tilikaudella kuudesta kohdeyhtiöstä kokonaan ja viidestä osittain.

Teollisuussijoituksen suorat sijoitukset vuonna 2013
Yhtiö Toimiala Sijoitus (milj. euroa)
Aker Arctic Technology Inc Liiketoiminta- ja teollisuuspalvelut 9,4
Beneq Oy Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 1,2
Coronaria Hoitoketju Oy Life Sciences 2,0
Enevo Oy Energia ja ympäristö 1,0
Finnprotein Oy Kemikaalit ja materiaalit 6,7
Glaston Oyj Abp Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 1,5
IonPhasE Oy Kemikaalit ja materiaalit 0,2
M-Files Oy Tietokoneet ja kuluttajaelektroniikka 3,0
Mendor Oy Life Sciences 0,5
Multi Touch Oy Tietokoneet ja kuluttajaelektroniikka 0,5
Nordic Tank Oy Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 0,3
Rightware Oy Tietokoneet ja kuluttajaelektroniikka 1,5
Scoopshot/P2S Media Group Oy Liiketoiminta- ja teollisuuspalvelut 0,4
Silecs International Pte. Ltd Tietokoneet ja kuluttajaelektroniikka 0,1
SkySQL Corporation Ab Tietokoneet ja kuluttajaelektroniikka 1,3
Talenom Group Oy Liiketoiminta- ja teollisuuspalvelut 5,5
Thermisol Oy Rakennusteollisuus 0,7
Visedo Oy Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 0,9
Yhteensä 36,8

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus