Vuosikertomus 2013

Sijoitukset rahastoihin

Kehitämme pääomasijoitusmarkkinaa

Teollisuussijoitus myötävaikuttaa rahastosijoituksilla suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan kehittämiseen ja edistää toimialan kansainvälistymistä. Rahastosijoitusten keskeisenä tavoitteena on edistää rahastojen kohdeyritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Rahastosijoitukset katalysoivat kotimaisten ja kansainvälisten rahastojen kiinnostusta pääomasijoituksiin Suomessa.

Vuonna 2013 Teollisuussijoitus teki uusia sitoumuksia rahastoihin 33 milj. eurolla. Rahastosijoitusten ajureina olivat suomalaisen kasvun edistämisen lisäksi kansainvälistymisen edistäminen. Vuoden päätapahtumia oli Kasvurahastojen Rahasto II:n perustaminen yhdessä suomalaisten työeläkeyhteisöjen kanssa. Teollisuussijoitus antoi KRR II:een 60 milj. euron sijoitussitoumuksen.

Rahastosijoitukset vuonna 2013
Rahasto Sitoumus (€m)
CapMan Buyout X B Fund Ky 10,0
FSN Capital Fund IV L.P. 10,2
Inventure Fund II Ky 3,0
Lifeline Ventures Fund I Ky 3,0
Verdane Capital VIII K/S 6,8
Yhteensä 33,0
  

Kasvurahastojen Rahasto

Kasvurahastojen Rahasto I:n (KRR I) sijoituskausi päättyi vuonna 2013. Sijoituskauden 2009-2013 aikana KRR I antoi sijoitussitoumuksia 129 milj. eurolla, eli rahasto tuli täyteen sijoitetuksi. Sijoitussitoumuksia annettiin yhteensä 11 rahastoon. 

Vuonna 2013 KRR I antoi merkittävän sijoitussitoumuksen Inventure Fund II:een sekä korotti sijoitussitoumuksiaan Lifeline Ventures Fund I:een ja VisionPlus Fund I:een.

Vuonna 2013 Teollisuussijoitus keräsi varoja KRR II :een. KRR II aloitti toimintansa vuoden 2014 tammikuussa 130 milj. euron suuruisena.

Kasvurahastojen Rahasto II

  • Teollisuussijoituksen hallinnoima 130 milj. euron suuruinen rahastojen rahasto
  • Sijoittajina Teollisuussijoitus, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keva, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ja Valtion Eläkerahasto.
  • Sijoituskausi 2014–2018
  • Sijoittaa lupaaviin listaamattomiin kasvuyrityksiin sijoittaviin pääomasijoitusrahastoihin.

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus