Vuosikertomus 2013

Pääomasijoittaminen Suomessa

Vuonna 2013 pääomasijoittajien sijoitukset suomalaisiin alkuvaiheen yrityksiin nousivat korkeimmilleen viiteen vuoteen. Alkuvaiheen yritykset saivat vuonna 2013 pääomasijoittajilta kasvurahoitusta 129 miljoonaa euroa (80 M€). Rahoitusta sai yhteensä 172 yritystä (130).

Myös irtautumiset olivat ennätyskorkealla. Pääomasijoittajat irtautuivat yhteensä 99 suomalaisesta kohdeyhtiöistä (83). Näiden hankintahinta oli yhteensä 994 miljoonaa euroa (356 M€). 30 % irtautumisista toteutettiin teollisella yrityskaupalla.

Kansainväliset sijoittajat tekivät vuonna 2013 suomalaisiin yrityksiin yhteensä 63 sijoitusta (39). Niiden kokonaisarvo oli 313 miljoonaa euroa (224 M€), josta 40 miljoonaa euroa suunnattiin alkuvaiheen yrityksiin.

Lähde: FVCA

Suomalaisten pääomasijoitusyhtiöiden aktiviteetti 1999-2013

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus