Vuosikertomus 2013

Sijoitustoiminta

Kasvuyritysten laadukas hankevirta heijastui korkeaan sijoitusvolyymiin

Uudet sijoitukset

Teollisuussijoituksen sijoitusaktiviteetille vuosi 2013 oli suhteellisen hyvä. Suomalaisten kasvuyritysten laadukas hankevirta heijastui Teollisuussijoituksen ja koko markkinan korkeaan sijoitusvolyymiin. Teollisuussijoitus otti tarkasteluun noin 250 uutta pääomarahoitusta hakevaa hanketta. Menestyksekkäitä irtautumisia nähtiin Suomessa yritysjärjestelypuolella. Irtautumiset venture capital -segmentin yrityksistä olivat silti vielä harvassa.

  • Teollisuussijoitus teki uusia sitoumuksia pääomasijoitusrahastoihin 33 milj. eurolla. Rahastosijoitusten ajureina olivat suomalaisen kasvun edistämisen lisäksi kansainvälistymisen edistäminen. Vuoden päätapahtumia oli Kasvurahastojen Rahasto II:n perustaminen yhdessä suomalaisten työeläkeyhteisöjen kanssa. Teollisuussijoitus antoi Kasvurahastojen Rahasto II:een 60 milj. euron sitoumuksen.
  • Uusia suoria sijoituksia yrityksiin tehtiin päättyneenä vuonna 37 milj. eurolla. Suorissa sijoituksissa painopiste oli kansainvälistyvissä korkean teknologian yrityksissä.

Sijoitukset ja sijoitussitoumukset 793 milj. euroa (31.12.2013) 

Tulos

Tilikauden tulos oli -7,6 milj. euroa.

  • Rahastosijoitusten tuloksen osalta vuosi 2013 oli myönteinen. Sijoituksia maksettiin vuoden aikana 46 milj. eurolla. Vastaavasti rahastoista palautuva kassavirta oli 54 milj. euroa. Palautuvasta kassavirrasta pääosa tuli yritysjärjestelyrahastoista.
  • Suoria sijoituksia maksettiin ulos 33 milj. euroa. Suorista sijoituksista palautuva kassavirta oli noin 10 milj. euroa. Lisäksi korkean riskin hankkeissa riskejä realisoitui ja arvonalennuksia jouduttiin kirjaamaan merkittävästi. Suorien sijoitusten tulos vuodelta 2013 oli kaikkiaan tappiollinen.
  • Likvidien varojen osalta vuosi oli tyydyttävä. Likvidien varojen tuotto markkina-arvoin oli noin 11,5 milj. euroa ja kirjanpidollinen tulos 9,6 milj. euroa. Myönteiseen tuottoon vaikutti oleellisesti yleinen osakemarkkinoiden hyvä kehitys lähes kaikilla markkina-alueilla, pois lukien kehittyvät markkinat. Korkosijoitusten tuotto oli maltillista vuonna 2013.

 Tuloskehitys 1995-2013 (milj. euroa)

Viime vuosien tappiollisista tuloksista huolimatta Teollisuussijoituksen toiminta on ollut pitkällä aikavälillä kannattavaa. Valtio on sijoittanut Teollisuussijoitukseen 470 milj. euroa. Vuoden 2013 lopussa valtion sijoituksen arvo oli noin 560 milj. euroa.

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus