Vuosikertomus 2012

Vastuullisuus

Teollisuussijoitus katsoo, että sille asetetun tehtävän – suomalaisen yritystoiminnan toimintaedellytysten ja kasvun edesauttaminen pysyvästi ja kestävästi – toteuttaminen on mahdollista vain huomioimalla yritysvastuuasiat niin omassa toiminnassa kuin auttamalla sijoituskohteita toimimaan vastuullisesti omassa roolissaan.

Yritysvastuuperiaatteet

Yhtiön toimintaa ohjaavat muun muassa vuosittain vahvistettava sijoituspolitiikka, yhtiön riskienhallintapolitiikka, puolueettomuusohje, sisäpiiriohje, ohje yrityskaupan ilmoitusvelvollisuudesta ja vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Teollisuussijoitus on Suomen pääomasijoitusyhdistyksen (FCVA) ja eurooppalaisen pääomasijoitusalan kattojärjestön (EVCA) jäsen ja noudattaa toiminnassaan niiden jäseniltään edellyttämiä eettisiä ja hyvään hallintotapaan liittyviä säännöksiä.

Teollisuussijoitus on FINSIF – Finland's Sustainable Investment Forum ry:n jäsen. Finsif ry on suomalaisten sijoittajien perustama yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää vastuullista sijoittamista. Vastuullisessa sijoittamisessa huomioidaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat sijoituspäätöksiä tehtäessä sekä varainhoidossa.

Vastuullisuutta toteutetaan kahdella tasolla: yhtiö toimii itse vastuullisesti ja edellyttää myös, että sijoituskohteena olevat yritykset toimivat vastuullisesti ympäristöllisissä, sosiaalisissa sekä talouteen ja hallintoon liittyvissä asioissa.

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus