Vuosikertomus 2012
Siirtosaamisten ja siirtovelkojen olennaiset erät
Siirtosaamisten olennaiset erät KONSERNI KONSERNI EMOYHTIÖ EMOYHTIÖ
2012 2011 2012 2011
Korkosaamiset pääomasijoituksista 1 172 162 1 038 264 1 007 121 1 036 462
Muut saamiset pääomasijoituksista 454 253 385 279 454 253 385 279
Saamiset rahoitusarvopapereista 70 757 45 716 70 757 45 716
Muut 134 052,33 108 949 134 052 108 949
Yhteensä 1 831 224 1 578 208 1 666 183 1 576 406
Siirtovelkojen olennaiset erät
Henkilöstökuluihin liittyvät jaksotukset 1 236 528 995 862 1 236 528 995 862
Velat rahoitusarvopapereista 490 784 490 784
Muut 8 757 2 550 8 757 2 550
Yhteensä 1 245 286 1 489 196 1 245 286 1 489 196

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus