Vuosikertomus 2012
Saamiset ja velat saman konsernin yrityksiltä / yrityksille
EMOYHTIÖ 2012 2011
Lyhytaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä 17 451 17 427
Lyhytaikaiset velat saman konsernin yrityksille 2 000 4 315

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus