Vuosikertomus 2012
Sijoitukset
Osakkeiden, osuuksien ja muiden sijoitusten arvojen muutokset
Konserni
Osakkeet Osuudet rahastoissa Saamiset Yhteensä
Hankintameno 1.1.2012 122 512 286 264 487 807 38 859 508 425 859 600
Lisäykset 18 922 283 57 512 724 7 905 079 84 340 085
Vähennykset -5 106 521 -21 227 421 -7 102 141 -33 436 083
Siirrot erien välillä 5 222 233 -5 222 233 0
Hankintameno 31.12.2012 141 550 281 300 773 109 34 440 213 476 763 603
Kertyneet arvonalennukset 1.1.2012 -40 296 022 -57 657 508 -7 934 706 -105 888 237
Lisäykset -9 986 267 -12 389 402 -1 811 015 -24 186 684
Vähennykset 3 192 014 8 260 946 4 517 256 15 970 216
Siirrot erien välillä
Kertyneet arvonalennukset 31.12.2012 -47 090 275 -61 785 965 -5 228 465 -114 104 705
Kirjanpitoarvo 31.12.2012 94 460 006 238 987 144 29 211 748 362 658 898
Konsernin sijoitusten käypä arvo oli 411,6 milj. euroa 31.12.2012 (355,4 milj. euroa 31.12.2011)
Emoyhtiö
Osakkeet Osuudet rahastoissa Saamiset Yhteensä
Hankintameno 1.1.2012 97 367 298 313 053 158 35 728 410 446 148 866
Lisäykset 17 752 307 60 137 998 6 051 329 83 941 634
Vähennykset -4 606 736 -21 979 288 -6 499 311 -33 085 334
Siirrot erien välillä 3 844 569 -3 844 569 0
Hankintameno 31.12.2012 114 357 438 351 211 869 31 435 859 497 005 165
Kertyneet arvonalennukset 1.1.2012 -24 235 212 -85 927 232 -6 691 913 -116 854 358
Lisäykset -8 707 191 -14 034 126 -1 443 683 -24 185 000
Vähennykset 2 245 395 8 260 946 4 171 550 14 677 890
Siirrot erien välillä
Kertyneet arvonalennukset 31.12.2012 -30 697 009 -91 700 412 -3 964 046 -126 361 467
Kirjanpitoarvo 31.12.2012 83 660 429 259 511 457 27 471 813 370 643 698
Emoyhtiön osuudet rahastoissa sisältää emoyhtiön sijoitukset Start Fund I Ky:öön
Emoyhtiön sijoitusten käypä arvo oli 411,8 milj. euroa 31.12.2012 (355,4 milj. euroa 31.12.2011)
Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä
Yhtiö Kotipaikka Toimiala Emoyhtiö omistusosuus % Emoyhtiö kirjanpitoarvo Emoyhtiö sijoitussitoumus
Start Fund I Ky Helsinki Sijoitustoiminta 100% 20 524 311 54 576 647
Start Fund Management Oy Helsinki Sijoitustoiminta 100% 9 144
Tesi Fund Management Oy Helsinki Sijoitustoiminta 100% 10 000
YHTEENSÄ 20 543 455 54 576 647
Sijoitussitoumus sisältää Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitukset Start Fund I Ky:öön hankintahintaan 50.438.761 euroa sekä jäljellä olevan sijoitussitoumuksen 4.137.886 euroa.
Muut sijoitukset
Osuudet kommandiittiyhtiöissä
Yhtiö Emoyhtiö omistusosuus % Emoyhtiö kirjanpitoarvo Emoyhtiö sijoitussitoumus* Yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukainen tulos Yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukainen oma pääoma Yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen pvm
Aboa Venture II Ky 14,0 % 29 814 510 292 -253 905 731 306 31.12.11
Aboa Venture III Ky 30,8 % 501 631 985 676 2 709 329 2 293 650 31.12.11
Armada Mezzanine Fund II Ky 11,5 % 1 213 467 3 070 657 -11 039 894 21 312 038 31.12.11
Armada Mezzanine Fund III Ky 11,4 % 4 686 088 7 485 186 3 786 811 31 878 757 31.12.11
Aura Capital Rahasto V Ky 13,3 % 0 447 095 -3 102 714 536 31.12.10
CapMan Buyout IX Fund A L.P. 3,4 % 7 226 671 10 000 000 -7 175 680 197 011 460 31.12.11
CapMan Buyout VIII Fund A L.P. 2,8 % 5 479 345 6 496 678 11 730 391 220 323 072 31.12.11
CapMan Equity VII A L.P. 6,4 % 3 081 608 3 081 608 459 326 80 022 667 31.12.11
CapMan Life Science IV Fund L.P. 18,5 % 7 159 943 9 120 887 -40 052 35 779 870 31.12.11
Capman Mezzanine V Fund FCP-SIF 15,8 % 4 036 048 15 213 114 1 541 814 20 619 923 31.12.11
CapMan Public Market Fund FCP-SIF 7,2 % 5 645 034 6 128 446 1 237 548 100 580 635 31.12.11
CapMan Technology Fund 2007 L.P. 10,3 % 4 377 118 7 000 000 395 079 38 115 960 31.12.11
Conor Technology Fund I Ky 40,0 % 7 385 312 8 000 000 -1 396 827 11 049 995 31.12.11
Conor Technology Fund II Ky 20,0 % 2 142 817 10 000 000 -1 356 548 2 339 614 31.12.11
Creandum II LP 10,4 % 3 532 241 4 809 303 17 160 375 50 752 486 31.12.11
Creandum III LP 6,7 % 401 395 7 500 000 ** ** **
DFJ Esprit Capital III LP 12,5 % 5 629 291 9 721 952 -2 053 000 21 594 000 31.12.11
EQT V (No. 1) Limited Partnership 0,2 % 4 100 037 4 786 135 1 173 418 000 3 909 992 000 31.12.11
Eqvitec Technology Mezzanine Fund I A Ky 42,3 % 998 328 481 -16 815 261 643 31.12.11
Eqvitec Teknologiarahasto I Ky 18,3 % 435 439 1 416 975 398 100 3 268 279 31.12.11
Fenno Rahasto Ky 7,9 % 25 448 47 049 62 209 517 349 31.12.11
Finnmezzanine Rahasto III A Ky 9,9 % 1 369 660 1 448 539 7 268 351 24 912 488 31.12.11
Finnventure Rahasto IV Ky 5,7 % 41 153 80 635 754 405 237 151 31.12.11
Finnventure Rahasto V ET Ky 49,5 % 237 906 9 937 505 71 796 1 152 667 31.12.11
GrowHow Rahasto I Ky 21,4 % 1 420 163 1 795 441 283 853 4 366 711 31.12.11
Helmet SME Ventures II Ky 33,1 % 77 156 1 516 657 4 369 341 2 557 525 31.12.11
Holtron Capital Fund II Ky 29,5 % 511 965 1 502 521 -592 022 -982 086 31.12.11
Industri Kapital 2000 Limited Partnership VII 6,2 % 1 403 197 1 403 197 -988 951 49 182 380 30.09.11
Intera Fund I Ky 8,0 % 6 818 350 9 006 246 -1 653 928 88 826 265 31.12.11
Inveni Life Sciences Fund I Ky 33,7 % 8 248 011 10 000 000 -599 989 17 453 365 31.12.11
Inveni Secondaries Fund II Follow On Ky 10,2 % 408 430 1 188 055 -1 778 302 7 862 972 31.12.11
Inveni Secondaries Fund II Ky 5,0 % 395 666 2 042 932 -13 049 280 18 458 411 31.12.11
Inveni Secondaries Fund III Ky 12,1 % 331 361 9 144 909 2 193 385 3 947 873 31.12.11
Inventure Fund Ky 24,2 % 5 408 777 9 564 423 -1 325 379 12 309 028 31.12.11
Jokilaaksojen Rahasto I Ky 34,2 % 205 888 889 468 -4 853 1 329 400 31.12.11
K III Denmark K/S 22,7 % 6 667 946 10 000 000 -315 588 18 063 000 31.12.11
Kasvurahastojen Rahasto Ky 40,0 % 14 432 557 53 968 259 -200 063 22 570 023 31.12.11
Lapin Rahasto I Ky 36,4 % 814 911 804 9 516 269 961 31.12.11
Life Sciences Partners III B.V. 13,8 % 4 903 394 5 186 595 -5 302 142 37 511 017 31.12.11
Life Sciences Partners IV B.V. 21,8 % 4 896 132 10 000 000 -1 225 551 15 815 103 31.12.11
Litorina IV L.P. 3,7 % 4 628 558 10 666 057 -2 235 053 41 844 309 31.12.11
MB Equity Fund II Ky 10,0 % 3 184 75 802 26 839 547 4 882 831 31.12.11
MB Equity Fund III Ky 8,6 % 4 922 694 6 218 143 22 033 272 65 391 759 31.12.11
MB Equity Fund IV Ky 3,9 % 2 754 758 9 937 202 -1 847 188 33 769 129 31.12.11
MB Equity Fund Ky 17,4 % 224 224 -880 10 063 31.12.11
MB Mezzanine Fund II Ky 5,0 % 25 25 -466 8 196 31.12.11
Merlin Biosciences Fund III L.P. 8,6 % 3 687 101 7 822 967 -1 438 000 43 829 000 31.12.11
Midinvest Fund I Ky 31,4 % 0 77 302 58 650 2 052 263 31.12.11
Midinvest Fund II Ky 25,6 % 1 851 320 3 825 564 -398 707 11 447 345 31.12.11
Midinvest Fund PH I Ky 25,0 % 84 122 2 000 000 -2 411 621 1 032 205 31.12.11
Midinvest Fund YPY I Ky 33,3 % 117 910 986 622 -239 285 511 080 31.12.11
NEXIT Infocom 2000 Fund LP 6,1 % 169 024 2 062 967 71 335 4 271 297 31.12.11
Nexit Infocom II L.P. 17,6 % 7 288 931 15 000 000 -2 178 191 41 993 428 31.12.11
Nordic Venture Partners II K/S 8,6 % 1 640 202 8 274 465 -8 621 000 64 336 000 30.09.11
Northzone VI L.P. 5,8 % 4 353 072 7 500 000 -3 943 102 55 968 886 31.12.11
Norvestor VI L.P. 3,7 % 3 954 893 15 390 166 -1 163 787 -1 163 787 31.12.11
Open Ocean Fund Three Ky 11,2 % 669 167 5 000 000 -748 048 545 564 31.12.11
Polaris PE III K/S 2,8 % 3 842 933 8 655 246 5 933 923 56 561 587 31.12.11
Power Fund I Ky 29,6 % 1 507 215 1 575 636 5 299 085 11 155 196 31.12.11
Power Fund II Ky 23,9 % 11 531 507 14 945 635 -1 354 084 30 645 595 31.12.11
Power Fund III Ky 13,9 % 627 968 10 000 000 -231 019 163 361 31.12.11
Procuritas Capital Investors III 'B' L.P. 6,7 % 214 258 509 674 363 713 12 443 149 31.12.11
Profita Fund III Ky 27,6 % 4 361 600 10 631 527 -3 392 560 24 287 420 31.12.11
Promotion Equity I (A) Ky 23,5 % 2 252 095 2 362 003 1 211 451 5 482 629 31.12.11
Seedcap II Ky 24,8 % 343 736 1 496 299 -651 344 1 271 533 31.12.11
Seedcap Ky 37,4 % 2 077 975 4 104 392 -1 916 177 3 253 474 31.12.11
Sentica Buyout III Ky 13,0 % 11 066 889 14 873 916 323 032 68 510 081 31.12.11
Sentica Buyout IV Ky 8,8 % 0 10 000 000 ** ** **
Sentica Kasvurahasto II Ky 23,7 % 3 356 266 7 256 375 6 028 383 19 692 170 31.12.11
Sentica Terveysteknologia I Ky 33,3 % 622 636 2 267 588 1 002 424 2 398 398 31.12.11
Slottsbacken Fund II Ky 18,5 % 0 1 269 451 604 974 17 844 31.12.11
Sponsor Fund II Ky 9,3 % 854 846 2 245 773 -338 677 13 972 213 31.12.11
Sponsor Fund III Ky 5,7 % 4 261 084 9 945 442 -6 775 824 39 640 992 31.12.11
Sunstone Technology Ventures II K/S 7,5 % 4 656 433 6 121 850 7 440 960 70 530 492 31.12.11
Suomi Välirahoitusrahasto I Ky 44,2 % 2 899 074 4 702 275 436 336 7 142 298 31.12.11
Tampereen Seudun Kasvurahasto Tasku Ky 35,5 % 127 983 191 677 -7 474 445 991 31.12.11
Tamseed Ky 23,3 % 248 669 1 965 170 -589 726 2 180 759 31.12.11
Teknoventure Rahasto II Ky 36,5 % 1 745 070 2 052 090 628 854 5 554 851 31.12.11
Teknoventure Rahasto III Ky 46,8 % 5 315 576 7 061 561 133 167 6 514 639 31.12.11
Vaaka Partners Buyout Fund II Ky 8,1 % 72 106 10 004 671 ** ** **
Vaaka Partners Buyout I Ky 19,7 % 5 768 917 8 164 214 17 601 762 19 601 918 31.12.11
Wedeco Fund III Ky Kb 35,1 % 995 457 1 251 553 -7 620 2 129 414 31.12.11
Wedeco Fund IV Ky 45,3 % 1 306 035 4 592 844 -457 472 1 157 755 31.12.11
Wedeco Seed Fund Ky Kb 25,3 % 74 345 469 933 -443 647 294 145 31.12.11
Verdane Capital VII K/S 7,2 % 7 036 514 11 981 257 14 440 457 61 408 646 31.12.11
VisionPlus Fund I Ky 18,5 % 826 500 5 000 000 ** ** **
YHTEENSÄ 238 987 145 516 272 279
* Sijoitussitoumus sisältää Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitukset hankintahintaan ja jäljellä olevat sijoitussitoumukset.
** Uusi pääomasijoitusrahasto / vahvistetut tilinpäätöstiedot eivät saatavilla tilinpäätöksen laadintahetkellä
Sijoitukset Start Fund I Ky:öön on esitetty osuuksissa saman konsernin yrityksissä.
Muut sijoitukset
Muut osakkeet ja saamiset
Yhtiö Kotipaikka Toimiala Emoyhtiö omistus-osuus % Emoyhtiö osakkeet kirjanpitoarvo Emoyhtiö pääomalainat ja muut lainat kirjanpitoarvo Emoyhtiö sijoitukset yhteensä kirjanpitoarvo Yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukainen tulos Yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukainen oma pääoma Yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen pvm
3 Step IT Group Oy Helsinki Liiketoiminta- ja teollisuuspalvelut 7,1 % 4 890 158 4 890 158 4 735 627 25 275 102 31.12.2011
Altona Mining Limited West Perth, Australia Energia ja ympäristö 2,0 % 2 101 547 2 101 547 -23 172 056 66 181 214 30.06.2012
Artul Holding Oy Helsinki Kiinteistö 12,1 % 41 953 41 953 0 355 240 31.12.11
Beneq Oy Vantaa Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 12,8 % 3 999 967 3 999 967 -2 891 169 3 355 027 31.12.11
Componenta Oyj Helsinki Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 6,4 % 2 748 332 4 666 655 7 414 987 -3 100 000 41 100 000 31.12.11
Conformiq Inc. Saratoga, USA Tietokoneet ja kuluttajaelektroniikka 18,4 % 1 050 000 1 050 000 -1 668 508 -650 204 31.12.09
Conor SPV I Ky (Imbera Electronics Inc.) Espoo Tietokoneet ja kuluttajaelektroniikka 18,3 % 636 476 636 476 -1 158 454 -1 800 972 31.12.11
Detapo Oy (Pohjolan Design-Talo) Helsinki Rakennusteollisuus 15,8 % 3 951 061 4 735 050 8 686 112 252 616 23 752 616 31.12.11
EMC Talotekniikka Oy Helsinki Rakennusteollisuus 6,4 % 169 815 1 584 557 1 754 372 159 513 1 167 440 31.12.11
Endomines AB Tukholma, Ruotsi Energia ja ympäristö 8,0 % 3 476 548 3 476 548 -1 281 082 10 070 691 31.12.11
Eniram Oy Helsinki Tietokoneet ja kuluttajaelektroniikka 9,5 % 1 337 669 1 337 669 -789 709 -52 277 31.12.11
European Batteries Oy Espoo Energia ja ympäristö 0,5 % 0 0 0 -12 413 053 4 455 716 31.12.11
Finnprotein Oy Uusikaupunki Kemikaalit ja materiaalit 8,9 % 2 888 925 4 395 216 7 284 141 -4 612 546 27 577 742 31.12.11
Glaston Oyj Abp Helsinki Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 8,6 % 2 352 806 2 352 806 -14 446 000 53 153 000 31.12.11
Halikko Group Oy Oulu Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 15,1 % 0 0 0 -9 327 057 -14 114 761 30.06.11
HES Sairaankuljetus Group Oy Helsinki Kuljetus 20,8 % 0 0 -9 173 481 -9 210 875 31.12.11
Holiday Club Resorts Oy Helsinki Kulutuspalvelut 12,2 % 4 411 244 4 411 244 4 845 590 46 567 016 30.09.12
Incap Furniture Oy Oulu Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 17,2 % 0 0 -4 068 548 -8 519 702 31.12.09
Incap Oyj Helsinki Tietokoneet ja kuluttajaelektroniikka 10,5 % 415 247 415 247 -4 313 000 1 311 000 31.12.11
IonPhasE Oy Tampere Kemikaalit ja materiaalit 13,3 % 999 139 88 141 1 087 280 -2 317 986 -1 453 431 31.12.11
Keliber Oy Kaustinen Energia ja ympäristö 15,6 % 1 500 000 1 500 000 -394 579 -478 577 31.12.11
Lamor Corporation Ab Porvoo Energia ja ympäristö 10,1 % 4 749 995 4 749 995 7 948 405 11 957 651 31.12.11
Machinery Group Oy Helsinki Liiketoiminta- ja teollisuuspalvelut 1 397 193 1 397 193 -1 195 307 7 293 254 31.12.11
Maventa Oy Helsinki Liiketoiminta- ja teollisuuspalvelut 0 0 -290 723 424 093 31.12.11
Mendor Oy Espoo Life sciences 15,2 % 2 445 700 2 445 700 -3 899 546 1 707 788 31.12.11
MetGen Oy Turku Kemikaalit ja materiaalit 18,2 % 799 988 799 988 -297 002 552 049 31.12.11
Mitron Group Oy Ltd Forssa Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 16,7 % 1 499 853 1 499 853 -181 383 5 238 888 31.12.11
MultiTouch Oy Helsinki Tietokoneet ja kuluttajaelektroniikka 8,3 % 999 990 500 000 1 499 990 -816 721 1 762 423 31.12.11
Nexstim Oy Helsinki Life sciences 5,8 % 174 000 174 000 -6 343 184 2 990 760 31.12.11
Nordic Mining ASA Oslo, Norja Energia ja ympäristö 4,5 % 1 023 782 1 023 782 -3 694 093 5 821 898 31.12.11
Nordic Tank Oy Oulu Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 25,7 % 0 1 955 000 1 955 000 -1 086 000 -1 045 000 31.12.11
Northland Resources S.A. Luxemburg Energia ja ympäristö 1,3 % 5 540 383 5 540 383 -29 421 903 262 549 656 31.12.11
Panostaja Oyj Tampere Liiketoiminta- ja teollisuuspalvelut 5 750 000 5 750 000 -2 490 000 45 173 000 31.10.12
Pesmel Oy Kauhajoki Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 3,5 % 0 0 0 -1 846 735 3 158 819 30.06.12
Polar Spring Oy Asikkala Kulutustuotteet ja vähittäismyynti 10,6 % 250 000 250 000 -340 099 1 638 181 31.12.11
Silecs International Pte. Ltd. Singapore Tietokoneet ja kuluttajaelektroniikka 15,6 % 2 908 715 2 908 715 -3 404 360 -6 527 421 31.12.10
SkySQL Corporation Ab Espoo Tietokoneet ja kuluttajaelektroniikka 7,8 % 999 999 999 999 -1 989 637 -260 270 31.12.11
Sotkamo Silver Ab Tukholma, Ruotsi Energia ja ympäristö 14,2 % 2 169 769 2 169 769 -773 657 8 346 919 31.12.11
Suominen Oyj Tampere Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 9,0 % 7 777 778 7 777 778 -9 535 000 108 737 000 31.12.11
ThermiSol Oy Sastamala Rakennusteollisuus 20,0 % 0 2 400 000 2 400 000 2 113 683 3 135 617 31.12.11
Top-Sport Suomi Oy Helsinki Kulutustuotteet ja vähittäismyynti 17,7 % 0 0 2 367 387 -753 867 29.02.12
Ursviken Group Oy Helsinki Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 24,6 % 2 179 193 2 179 193 2 462 000 3 774 000 31.12.11
Valmet Automotive Oy Uusikaupunki Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 17,0 % 7 885 280 7 885 280 1 191 000 36 546 000 31.12.11
Viavia Oy (Staffpoint Holding Oy) Helsinki Liiketoiminta- ja teollisuuspalvelut 19,5 % 5 265 973 5 265 973 *
YHTEENSÄ 83 641 285 27 471 813 111 113 097
* Uusi yhtiö / vahvistetut tilinpäätöstiedot eivät saatavilla tilinpäätöksen laadintahetkellä
Yhtiöiden toimialat on esitetty Euroopan pääomasijoitusyhdistyksen EVCA:n toimialaluokituksen mukaisesti.
Kirjanpitoarvon kohdalle merkitty 0 tarkoittaa, että sijoitus on arvostettu nollaksi.
Muut sijoitukset
Muut osakkeet ja saamiset (Start Fund I Ky)
Yhtiö Kotipaikka Toimiala Konserni omistus-osuus % Konserni osakkeet kirjanpitoarvo Konserni pääomalainat ja muut lainat kirjanpitoarvo Konserni sijoitukset yhteensä kirjanpitoarvo Yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukainen tulos Yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukainen oma pääoma Yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen pvm
Aidon Oy Jyväskylä Energia ja ympäristö 17,1 % 1 485 094 1 485 094 3 003 629 985 625 31.12.11
ASAN Security Technologies Oy Espoo Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 26,9 % 326 562 326 562 -333 657 149 004 31.12.11
Aspida Oy Helsinki Liiketoiminta- ja teollisuuspalvelut 23,3 % 334 865 334 865 -59 000 451 974 31.12.11
Axel Technologies Oy Turku Tietoliikennetekniikka 9,6 % 0 100 000 100 000 -1 902 685 -2 273 345 31.12.11
Bearing Drive Oy Vaasa Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 12,3 % 0 0 0 -123 601 -135 244 31.12.10
Bookit Oy Helsinki Tietoliikennetekniikka 3,8 % 159 887 159 887 45 873 925 442 31.12.11
Cavitar Oy Tampere Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 25,1 % 719 650 71 000 790 650 -641 849 28 701 31.12.11
Chat Republic Games Oy Helsinki Kulutuspalvelut 10,5 % 0 50 000 50 000 -405 904 -1 053 670 31.12.11
Chip-Man Technologies Ltd Tampere Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 4,6 % 0 277 050 277 050 -615 294 -2 293 124 31.12.11
Churnside Leasing B.V. Amsterdam, NL Rahoituspalvelut 2 435 2 435 -185 815 -296 863 31.12.10
Coöperatie Greenvironment U.A. Amsterdam, NL Rahoituspalvelut 8,7 % 0 0 -568 748 -1 757 093 31.12.10
Ecolane Finland Oy Espoo Liiketoiminta- ja teollisuuspalvelut 2,7 % 101 600 101 600 373 384 743 945 31.12.11
Ekahau, Inc Saratoga, USA Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 6,5 % 274 818 274 818 -6 768 185 -5 600 006 31.12.11
EpiCrystals Oy Tampere Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 19,7 % 1 251 334 1 251 334 -940 314 4 572 357 31.12.11
European Batteries Oy Espoo Energia ja ympäristö 0,0 % 0 0 -12 413 053 4 455 716 31.12.10
Genestia Group Oy Turku Liiketoiminta- ja teollisuuspalvelut 5,0 % 0 84 000 84 000 -881 16 488 31.12.11
Kenno Tech Oy Espoo Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 5,1 % 0 105 000 105 000 -255 689 -398 246 31.12.11
Laurantis Pharma Oy Turku Life Sciences 1,7 % 89 915 89 915 -2 119 438 1 725 137 31.12.11
Market Media Oy Helsinki Tietoliikennetekniikka 10,0 % 49 965 49 965 49 633 159 443 31.12.11
nLight Photonics Corporation Vancouver, USA Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 1,1 % 680 000 680 000 -1 193 724 38 378 051 31.12.12
Nordic Koivu Oy Tohmajärvi Kuluttajatuotteet ja vähittäismyynti 15,8 % 28 350 56 700 85 050 6 525 35 323 31.12.11
Odoroff Oy Piispanristi Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 1,1 % 0 0 -44 949 -40 702 31.12.11
Optomed Oy Oulu Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 19,2 % 893 485 893 485 -794 360 -372 642 31.12.11
Plusdial Oy Helsinki Tietoliikennetekniikka 4,1 % 53 400 53 400 -83 678 176 670 31.12.11
Suomen Puheentunnistus Oy Lahti Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 19,4 % 0 0 0 -165 361 -3 364 298 31.12.11
Taipale Telematics Oy Tampere Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 1,9 % 5 816 5 816 109 736 583 529 31.12.11
The Switch Engineering Oy Vaasa Energia ja ympäristö 10,3 % 2 748 548 993 750 3 742 298 -1 221 000 19 998 000 31.12.11
Ubipart Oy Helsinki Tietoliikennetekniikka 13,0 % 200 049 200 049 13 918 -68 910 31.12.11
Vaadin Oy Turku Liiketoiminta- ja teollisuuspalvelut 15,8 % 304 376 304 376 125 415 1 057 166 31.12.11
Winwind Oy Helsinki Energia ja ympäristö 7,6 % 0 0 -59 056 418 -181 750 712 31.12.11
Virtual Air Guitar Company Oy Espoo Kulutuspalvelut 3,4 % 0 0 0 -311 394 302 135 31.12.11
WOT Services Oy Helsinki Kulutuspalvelut 23,9 % 1 111 007 1 111 007 -705 112 295 552 31.12.11
YHTEENSÄ 10 818 721 1 739 935 12 558 656
Yhtiöiden toimialat on esitetty Euroopan pääomasijoitusyhdistyksen EVCA:n toimialaluokituksen mukaisesti.
Kirjanpitoarvon kohdalle merkitty 0 tarkoittaa, että sijoitus on arvostettu nollaksi.

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus