Vuosikertomus 2012

Hallinto

Johtoryhmä

Teollisuussijoituksen johtoryhmä toteuttaa yhtiön strategiaa ja valmistelee sijoituspäätösesitykset yhtiön hallitukselle. Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja ja eri toimintojen vetäjät.

Johtoryhmän jäseninä vuonna 2012 toimivat Juha Marjosola (Toimitusjohtaja), Henri Grundstén (Johtaja), Jussi Hattula (Johtaja, kasvusijoitukset), Marko Häikiö (Talousjohtaja), Antti Kummu (Johtaja, yritysjärjestelyt), Anne Riekki (Johtaja, rahastosijoitukset),  Kimmo Viertola (Johtaja, sijoitusohjelmat).

Fthumb1_Juha_Marjosola_jpg.jpg

Juha Marjosola

 Fthumb1_Henri_Grundsten_3_jpg.jpg

Henri Grundstén

Fthumb1_Jussi_Hattula_jpg.jpg

Jussi Hattula

Fthumb1_marko_haikio_2_png.jpg

Marko Häikiö

Fthumb1_Antti_Kummu_jpg.jpg

Antti Kummu

Fthumb1_Anne_Riekki_5_jpg.jpg

Anne Riekki

Fthumb1_Kimmo_Viertola_jpg.jpg

Kimmo Viertola

 
 

Hallitus

Teollisuussijoituksen hallitus tekee kaikki yhtiön sijoituspäätökset. Hallitus koostuu hallituksen puheenjohtajasta sekä vähintään neljästä ja enintään seitsemästä muusta hallituksen jäsenestä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtajan, sekä nimittää yhtiön toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja raportoi yhtiön toiminnasta hallitukselle säännöllisesti.

Hallituksen valiokunnat:

  • Tarkastusvaliokunnan tehtäviä ovat ensisijaisesti yhtiön taloudellista raportointia ja valvontaa sekä tilintarkastusta koskevien asioiden valmistelu.
  • Palkitsemisvaliokunnan tehtäviä ovat yhtiön johtoon kuuluvien henkilöiden palkitsemisasioiden sekä yhtiön palkitsemisjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelu.

Hallituksen jäseninä vuonna 2012 toimivat Jukka Alho (hallituksen pj.), Sari Lounasmeri (Toimitusjohtaja, Pörssisäätiö), Inka Mero (Perustaja, KoppiCatch Oy), Raili Mäkitalo (Neuvotteleva virkamies, Valtiovarainministeriö), Leena Mörttinen (Johtaja, EK), Tuomo Rönkkö (Konsernijohtaja, Maintpartner Oy) ja Heikki Vesa (Teollisuusneuvos, Työ- ja elinkeinoministeriö).

 

Fthumb1_jukka_alho_2.jpg.jpg

Jukka Alho

Fthumb1_sari_lounasmeri.jpg.jpg

Sari Lounasmeri

 Fthumb1_inka_mero.jpg.jpg

Inka Mero

Fthumb1_Raili_Makitalo_netti.jpg.jpg

Raili Mäkitalo

Fthumb1_Morttinen.jpg.jpg

Leena Mörttinen

 Fthumb1_Tuomo_Ronkko-826_RAJATTU-PAKATTU.jpg.jpg

Tuomo Rönkkö

 Fthumb1_Heikki_Vesa_001_.png.jpg

Heikki Vesa

 
 

Sijoitusneuvosto

Teollisuussijoituksen hallituksen nimeämä sijoitusneuvosto toimii neuvoa-antavana elimenä pääomasijoitustoimintaan liittyvissä kysymyksissä ja edistää yhtiön yhteiskuntasuhteita. Sijoitusneuvoston jäsenet edustavat yhtiön keskeisiä sidosryhmiä.

Sijoitusneuvoston jäseninä vuonna 2012 olivat Martti Mäenpää (sijoitusneuvoston pj.), Matti Bergendahl (Toimitusjohtaja, Mehiläinen Oy), Olli Koski (Pääekonomisti, SAK), Lasse Männistö (Kansanedustaja, Kokoomus), Hannele Pohjola (Innovaatiojohtaja, EK), Arto Pirttilahti (Kansanedustaja, Keskusta), Pekka Soini (Pääjohtaja, Tekes), Jouko Skinnari (Kansanedustaja, SDP), Kaj Turunen (Kansanedustaja, Perussuomalaiset) ja Ville Vesterinen (Toimitusjohtaja, Grey Area Oy).

Fthumb1_martti_maenpaa17_png.jpg

Martti Mäenpää

Fthumb1_matti_bergendahl_png.jpg

Matti Bergendahl

Fthumb1_Koski__Olli_1__png.jpg

Olli Koski

Fthumb1_lasse_mannisto__png.jpg

Lasse Männistö

Fthumb1_Pohjola_Hannele_2070__png.jpg

Hannele Pohjola

Fthumb1_Pirttilahti_Arto_png.jpg

Arto Pirttilahti

Fthumb1_soini2_0_png.jpg

Pekka Soini

Fthumb1_jouko_skinnari__png.jpg

Jouko Skinnari

Fthumb1_kaj_turunen1_png.jpg

Kaj Turunen

Fthumb1_Ville_Vesterinen_png.jpg

Ville Vesterinen

   

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus