Vuosikertomus 2012

Rahastosijoitukset

Teollisuussijoitus sijoittaa suomalaisiin ja ulkomaisiin pääomasijoitusrahastoihin. Yhtiö myötävaikuttaa rahastosijoituksilla suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan kehittämiseen ja edistää toimialan kansainvälistymistä. Lisäksi Teollisuussijoitus hallinnoi yhdessä työeläkeyhtiöiden kanssa perustettua Kasvurahastojen Rahastoa, joka sijoittaa suomalaisiin pääomasijoitusrahastoihin.

Vuonna 2012 Teollisuussijoitus antoi sijoitussitoumukset neljään uu­teen rahastoon yhteensä 32,5 milj. eurolla.

  • Vaaka Partners Buyout Fund II keskittyy kasvun ra­hoittamiseen sekä keskisuurten suomalaisten yhtiöiden yritysjärjeste­lyihin.
  • VisionPlus Fund I sijoittaa digitaalisiin kuluttaja­tuotteisiin, peleihin sekä mobiili- ja tietokonesovelluk­siin, ja sen sijoitusmalli perustuu tulonjakoon yrityksen ja sijoittajan välillä. Sijoittajan tuotto muodostuu tuotteen myynnistä jaettavista rojalteista.
  • Creandum III sijoittaa pohjoismaisiin varhaisen vaiheen teknologia­yhtiöihin painopisteinään erityisesti internet- ja mobiili­ratkaisuihin perustuvat kuluttajille suunnatut tuotteet ja palvelut, ohjelmistot ja laiteteknologia.
  • Sentica Buyout IV sijoittaa kotimaisiin keskisuuriin yhtiöihin, joilla on vah­va markkina-asema ja lupaavat kasvunäkymät. Sentica Buyout IV aloittaa toimintansa vuonna 2013.


Teollisuussijoituksella oli vuoden 2012 lopussa sijoitussitoumuksia 87 rahastossa yhteensä 462 milj. euroa.

 

Kasvurahastojen Rahasto

Kasvurahastojen Rahasto Ky on Teollisuussijoituksen sekä työeläkeyhteisöjen yhdessä perustama 135 milj. euron rahasto. Se sijoittaa lupaaviin listaamattomiin kasvuyrityksiin sijoittaviin pääomasijoitusrahastoihin. Kasvurahastojen Rahasto perustettiin vuonna 2009 ja sen sijoituskausi päättyy joulukuussa 2013.

Vuonna 2012 Kasvurahastojen Rahasto antoi sijoitussitoumukset neljään uuteen rahastoon:

  • Vaaka Partners Buyout Fund II keskittyy kasvun ra­hoittamiseen sekä keskisuurten suomalaisten yhtiöiden yritysjärjeste­lyihin.
  • Lifeline Ventures Fund I on kolmen kokeneen yrittäjän perustama varhaisen vaiheen rahasto. Lifeline on ansioitunut muun muassa Vigo-kiihdyttämötoimijana. Lifelinen sijoitusfokukses­sa ovat erityisesti alkavan vaiheen terveys-, peli- ja tek­nologiayritykset.
  • VisionPlus Fund I sijoittaa digitaalisiin kuluttaja­tuotteisiin, peleihin sekä mobiili- ja tietokonesovelluk­siin, ja sen sijoitusmalli perustuu tulonjakoon yrityksen ja sijoittajan välillä. Sijoittajan tuotto muodostuu tuotteen myynnistä jaettavista rojalteista.
  • Sentica Buyout IV sijoittaa kotimaisiin keskisuuriin yhtiöihin, joilla on vah­va markkina-asema ja lupaavat kasvunäkymät.

Vuoden 2012 loppuun mennessä Kasvurahastojen Rahasto oli antanut sijoitussitoumuksia yhteensä 110 milj. eurolla kymmeneen eri rahastoon.

 

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus